Maria van Os, Adviseur P&O, bij Woonstichting St. Joseph benaderde ons in 2017 voor een traject op maat in omgang met huurders bij schurende gesprekken en uitloop naar agressie. Het werd de training Versterken bij lastige gesprekken met voor de managers Opvang en Nazorg als extra onderdeel.

Wat was voor jullie aanleiding om de training Versterken bij lastige gesprekken te organiseren?
Onze medewerkers krijgen steeds meer te maken met schurende gesprekken. Klanten worden mondiger, maar ook wordt onze doelgroep specialer. Reden om regelmatig aandacht te besteden aan omgaan met lastige gesprekken, zodat medewerkers hun kennis kunnen opfrissen en vaardigheden oefenen.

Wat sprak je aan in de training?
Het abc-model is heel helder. Maakt goed duidelijk waar de grens ligt. Dit is in onze organisatie al lang een issue. De trainer heeft veel en recente ervaring vanuit de praktijk. Dat maakte dat medewerkers zich goed gehoord voelden.

Hoe kijk je terug op de training?
Diverse medewerkers koppelden aan mij terug dat ze de training Versterken bij lastige gesprekken als zeer fijn hebben ervaren.
Ook het extra onderdeel opvang & nazorg sloot goed aan bij het abc-model. Goed om de theorie (driegesprekkenmodel, emotionele verwerking en wanneer doorverwijzen) van opvang en nazorg ook met de leidinggevenden door te spreken. Hier hadden we nog niet eerder aandacht aan besteed. En voor de opvangers was het een goede opfriscursus. Voor de volgende keer zou het goed zijn om ook deze gesprekken te oefenen.

Zijn je verwachtingen over het nut van de training uitgekomen?
Ik merk dat medewerkers beter in de gaten hebben wanneer gedrag grensoverschrijdend is. En ze hebben houvast aan de teksten die ze dan kunnen zeggen, waarbij ze duidelijk aangeven dat ze iets niet accepteren. Heb in de afgelopen weken meer registraties ontvangen.

Over het geheel:
De training is naar onze wens aangepast en volgens afspraak gelopen. Zaken zijn vlot afgestemd. Samenwerking is vlot verlopen. Wij hebben van de trainer goede input ontvangen om ons protocol aan te scherpen.

Ook een behoefte aan een maatwerktraject in uw organisatie? Bel ons op 0597-672836 of stuur een e-mail naar info@bureau-veiligheid.nl.

Gerelateerd:
Training Sta sterker bij agressie
Training Opvang en Nazorg bij agressie