Op 3 juli mocht Bureau Veiligheid de workshop Communicatie met Nieuwkomers en Statushouders geven bij Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven (BSR).

Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) is een onafhankelijke stichting, die Veldhovenaren hulp biedt op sociaal-juridisch gebied. Het voornaamste doel is om kwetsbare mensen te ondersteunen in hun zelfredzaamheid. Ook helpt BSR burgers die vastlopen door de alsmaar complexer wordende regelgeving en digitalisering. In de praktijk gaan de vragen bijvoorbeeld over belastingen en toeslagen, echtscheiding, dreigend ontslag, probleem met energieleverancier, opschorten van uitkering, ziektekostenverzekering, vreemdelingenrecht, maar ook over betalingsproblemen en schulden.

Aan de hand van binnenkomende hulpvragen gaan vrijwilligers aan de slag. Enkele vragen die zoal naar voren komen zijn:

  • Hoe komt het dat de statushouder vaak te laat komt of niet op de afspraak komt?
  • Hoe kunnen we deze groep het beste begeleiden cq aansturen op eigen regie? Vaak hebben ze hun informatie (brieven van instanties etc) niet mee.
  • Het lukt niet altijd om het belang van documenteren bij te brengen, maar hoe kun je ze hier meer bewust van maken?
  • Hoe om te gaan met de verwachting waarmee een hulpvrager komt. Is de verwachting reëel en hoe kun je dit op een goede manier communiceren?

Na afstemming over de leerdoelen hebben we een programma van een dagdeel opgezet met hierin interactieve uitleg over de cultuursleutels Oosters/Westers, waarna er ruimte was voor vragen en oefenen van praktijksituaties.

Onze speciale dank gaat uit naar Eveline Lipsch, coördinator Bureau Sociaal Raadslieden.

Klik hier voor meer informatie over de workshop voor vrijwilligers.