De kraagbeer (ook maanbeer genoemd) wordt in China en Vietnam in gevangenschap gehouden voor zijn gal. Deze beren slijten hun leven in een kleine kooi, waar dagelijks op een zeer pijnlijke manier gal wordt afgetapt.

Stichting Save the Moonbears biedt financiële ondersteuning aan de galberen in Azie. Dit doen zij via de dierenwelzijnsorganisatie Animals Asia Foundation (gevestigd in Hong Kong en Engeland). Ook dragen ze financieel bij aan het werk voor de beren in Thailand, die gered worden uit erbarmelijke situaties in tempels en woningen, maar ook uit de berenhandel, waar beren verhandeld worden voor consumptie (o.a. berensoep). Dit doen zij via Wildlife Friends Foundation Thailand.(WFFT). Ook de honden en katten in heel Azié, die bij duizenden terechtkomen in de honden- en kattenvleeshandel worden geholpen.

Stichting Save the Moonbears heeft tot doel de Nederlandse samenleving kennis te laten nemen van het bestaan van de kraagbeer en van de gruwelijk-slechte omstandigheden waarin deze (bedreigde) diersoort wordt gehouden en gebruikt. Tevens wil de Stichting Save the Moonbears het onvoorstelbare honden- en kattenleed in Azië onder de aandacht brengen in Nederland.

Bureau Veiligheid is sponsor van Stichting Save The Moonbears.


Meer informatie vindt u op www.moonbears.nl