Uitvoering training Sta sterker bij agressie op school op 31 oktober 2023 bij het Amstelveen College in Amstelveen. De training stond onder leiding van trainer Jolanda met ondersteuning van meerdere trainingsacteurs.

Wat was voor jullie aanleiding om de training te organiseren?
Stephanie Oudshoorn: Onze receptie collega’s hebben aangegeven dat ze zich niet altijd veilig meer voelden. We zijn een smartphone vrije school geworden vanaf dit schooljaar en zij bewaren de in beslag genomen mobieltjes van de leerlingen, die daar soms best heftig op reageren als ze de mobiel komen ophalen. Daarnaast ontvangen ze ook telefoontjes van ouders die niet altijd te spreken zijn over de inbeslagname van de mobieltjes van hun kinderen. Kortom ze willen wat weerbaarder worden en leren hoe ze daar het best op kunnen reageren.

Hebben jullie in het team nog afspraken met elkaar gemaakt naar aanleiding van de training? Wat hebben jullie nodig/of doen jullie zelf om kennis en vaardigheden vast te houden?
Dennis Zandvliet: We hebben het nabesproken, kunnen het ook in de praktijk brengen. Ik denk dat het goed is om te blijven trainen, vooral op gebied van communiceren, onderling, tussen afdelingen en richting ouders en leerlingen.

Zijn je verwachtingen over het nut van de training uitgekomen?
Dennis Zandvliet: Boven verwachting zelfs. We kunnen de theorie ook toepassen op onze communicatie onderling of tussen afdelingen.

Hoe kijk je terug op de samenwerking met Bureau Veiligheid?
Stephanie Oudshoorn: Goed, communicatie vooraf verliep goed, dat is vaak het belangrijkste. Dan ook nog allemaal tevreden cursisten die de training echt zinvol vinden. Conclusie geslaagde samenwerking!

Stephanie en Dennis, dank jullie wel!