Passende Woonruimte
Vluchtelingen, die een verblijfsvergunning hebben gekregen, gaan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving.
Zij hebben recht op een woning. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wijst deze statushouders toe aan gemeenten. Ook de gemeente Berkelland moet hen passende woonruimte aanbieden. Veel statushouders vinden een woning via wooncorporatie ProWonen.
Omdat er te weinig bestaande sociale huurwoningen van ProWonen in Berkelland vrijkomen en ook de particuliere woningmarkt te weinig mogelijkheden biedt, is de volgende stap nu de plaatsing van tijdelijke woningen. ProWonen neemt de plaatsing en de toekomstige verhuur van de tijdelijke woningen voor haar rekening.

Aantal woningen
Het aantal woningen dat nodig is voor de taakstelling van 145 vluchtelingen met een verblijfsvergunning hangt af van de gemiddelde woningbezetting. Gemeente Berkelland kan in 2016 alleen voldoen aan onze taakstelling door tijdelijk woningen aan de woningvoorraad toe te voegen. Zodoende wordt de helft van de taakstelling binnen de voorraad sociale huurwoningen van wooncorporatie ProWonen gevonden en de andere helft in tijdelijke huisvesting. Er zijn dan tussen de 15 en de 20 tijdelijke woningen nodig. Met de tijdelijke woningen wil ProWonen ook voorkomen dat de wachtlijst voor sociale huurwoningen voor woningzoekenden in Berkelland te ver oploopt.

Kleinschaligheid uitgangspunt
Er wordt begeleiding gegeven bij de inburgering en gekozen voor kleine locaties om inburgering te bevorderen. Het gaat per locatie om ruimte voor 2 à 3 tijdelijke woningen. Dat is ook een belangrijk uitgangspunt voor medewerking van ProWonen: kleinschalige plaatsing van tijdelijke woningen in de bestaande leefomgeving en in de buurt van sociale voorzieningen. Ook vraagt ProWonen de gemeente om goed rekening te houden met het belang van integratie, werk en scholing voor de bewoners van de tijdelijke woningen.
Inmiddels zijn in Berkelland al jaren lang statushouders gehuisvest. In 2015 ging het hierbij om 69 vluchtelingen met een verblijfsvergunning

Tijdelijke woningen
Op dit moment is ProWonen in gesprek met diverse regionale leveranciers van tijdelijke woningen. Uitgangspunten hierbij zijn: wooncomfort, energiezuinigheid en passend in de omgeving.

Bronnen: prowonen.nl/gemeenteberkelland.nl

Gerelateerd:
Training Interculturele Communicatie met Vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan en Eritrea