Met ingang van 1 januari 2015 vraagt Sité haar huurders zich te legitimeren bij het accepteren van de woning.
Sité vermeldt op haar website dat zij door de toenemende identiteitsfraude genoodzaakt is om aan haar nieuwe huurders verplicht te stellen dat zij zich op kantoor persoonlijk legitimeren. Huurders dienen na inloting binnen 3 werkdagen langs te komen met een geldig legitimatiebewijs.
Naast een geldige legitimatie wordt ook gevraagd om een geldig inkomensverklaring (voormalig IB60formulier), een kopie van een salarisstrook of een uitkeringsspecificatie van afgelopen maand, een uittreksel bevolkingsregister, een kopie van de legitimatie van alle leden uit het huishouden, een huurdersverklaring en een kopie uittreksel woonhistorie uit de gemeentelijke basisadministratie. In geval van schulden dient de huurder ook een afschrift hiervan met eventuele bijbehorende betalingsregelingen mee te nemen.

Is een van deze zaken niet in orde of kan de huurder zich niet binnen drie dagen na de oproep legitimeren, dan vervalt de woningaanbieding voor betreffende huurder.

Bron: Sité Woondiensten