Hoogwaardige kwaliteit
Bevoegde trainers en docenten
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Maatwerk

Psychische Stoornissen en Gedragsproblematiek

Inhoud
Resultaat
Investering
Data
Ervaringen

Uit onderzoek blijkt dat 26%  van de Nederlandse inwoners boven de 18 jaar te maken heeft met psychische problemen die hun functioneren matig tot ernstig belemmeren. Een aanzienlijk deel van deze doelgroep met psychische stoornissen en gedragsproblemen woont zelfstandig, al dan niet onder begeleiding van professionals.
Als professional in het sociaal domein kom je in tal van complexe situaties terecht waarin kennis van de psychisch gestoord gedrag noodzakelijk is, evenals vaardigheden in de omgang.
De Cursus Psychische Stoornissen en Gedragsproblematiek geeft je kennis en inzicht in de belangrijkste psychische stoornissen, aangevuld met herkenbare casuïstiek uit de praktijk en de mogelijkheid om ook zelf casuïstiek in te brengen. De theorie wordt op de tweede dag in een veilige leeromgeving toegepast.

De cursus is een waardevolle aanvulling op de vakkennis van iedere maatschappelijke en sociaal werker. Hetzij als praktisch ingestoken basis of juist als opfris en verdieping.

Daarnaast kan de cursus bij incompany opdrachten ook toegespitst worden op specifieke doelgroepen, hetzij kindproblematiek, multiproblematiek of juist omgang met ouderen.

Programma – 2 lesdagen:

 • Draagkracht – draaglast
 • Basiskennis over psychiatrische en psychische ziektebeelden;
 • Herkennen van psychotische stoornissen;
 • Stemmingsstoornissen;
 • Angststoornissen inclusief Obsessieve-compulsieve stoornis:
  • wat is het? Hoe komt het? Hoe herken ik het? Wat zijn tips om hier mee om te gaan?
 • Posttraumatische stressstoornis;
 • Persoonlijkheidsstoornissen:
  • nadruk op cluster B: Borderline PHS, Antisociale PHS, Theatrale PHS, Narcistische PHS.
 • LVB;
 • Vaardigheden in het herkennen van gedrag horend bij psychiatrische stoornissen;
 • Oefenen met praktijksituaties;
 • Concreet leren signaleren en melden/doorverwijzen;
 • Basishouding, interactie en gedrag

Modulaire programmamogelijkheden binnen de cursus Psychische Stoornissen en Gedragsproblematiek:

Module 1:
Mentale Veerkracht:
Hoe kun je stresssignalen bij jezelf herkennen en welke maatregelen kun je nemen om stress te laten afnemen? Hoe zet je jezelf in je kracht; waar liggen wensen en behoeften? En wat is daarvoor nodig om dat te realiseren en vol te houden?
Hoe vertaalt zich dit ook naar de begeleiding van jouw cliënten?

Module 2
ADHD en Autisme – Wat is het, wat doet het, hoe herken ik het, hoe ga ik er mee om

Module 3
Somatisering

Module 4
Dementie

Module 5
Kind en Jeugd

Zowel LVB als gespreksvaardigheden kunnen ingewisseld worden voor één van bovenstaande modules. Afhankelijk hiervan duurt de cursus 2 – 3 dagen.

Docent
De docent heeft de studies heeft de opleidingen Klinische Psychologie, Psychologie van Arbeid en Gezondheid en Arbeids- en Organisatiepsychologie doorlopen aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft een achtergrond in de crisisopvang, vrouwenopvang, intensieve trajectbegeleiding, verslavingszorg en re-integratie.

Een deelnemer aan het woord:
“Wat ik het meest fijne aan onze samenwerking vond is dat zij op een manier begeleidt dat prikkelt, zodat je zelf gaat nadenken en tot actie overgaat om tot de juiste oplossingen te komen.”

Accreditaties
Accreditatie Registerplein:
Deelname aan de cursus (ID nummer: 320045) levert bij totale deelname 14 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen, GGZ-Agogen, Cliëntondersteuners, Gezinshuisouders en Aandachtsfunctionarissen.
Is 1 ontwikkelactiviteit van 14 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker.

Accreditatie SKJeugd:
Geaccrediteerd met 15 punten (SKJ210678).

Doelstellingen:

 • Je hebt kennis van de belangrijkste psychische stoornissen;
 • Je hebt vaardigheden in het herkennen van gedrag horend bij psychiatrische stoornissen;
 • Je vergroot je (gespreks)vaardigheden om om te gaan met de verschillende stoornissen.

TIJDSDUUR 
2 dagen van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING OPEN INSCHRIJVING
Open inschrijving: € 890,- vrij van BTW per persoon
Dagarrangement (2 x € 80,-)

INVESTERING GROEP INCOMPANY
Vraag een aantrekkelijke incompany offerte aan om de cursus bij u op locatie te organiseren!

7 en 8 oktober 2024 – Roermond, in samenwerking met wel.kom

Incompany cursussen worden in overleg gepland bij de opdrachtgever op locatie.

Gerjanne Voorsluijs, Ambulant Hulpverlener & Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld & Kindermishandeling bij Stichting Ontmoeting in Deventer:
Mijn dank is erg groot voor het verzorgen van de Cursus Bekwaamheid Psychopathologie Professional. We hebben er echt ontzettend veel aan gehad en ook van genoten. De trainer is erg inspirerend als mens en professional.

Wendy Wolters, RBL consulent bij gemeente Goes:
De trainer heeft veel kennis en een prettige manier van kennisoverdracht. het was zeer leerzaam en behapbaar qua informatie. Een tweedaagse is prima te doen.

Ilona Hendriks, jongerenwerker bij Cordaad Welzijn in Veldhoven:
Heldere uitleg, directe toepasbaarheid en raakvlakken met eigen werkveld.

Babak Nazemi, sociaal werker bij Cordaad in Amsterdam:
De gesprekstechnieken uit de cursus ga ik zeker toepassen.

TIJDSDUUR 
2 dagen van 09.00 – 16.00 uur

DATA
7 en 8 oktober 2024 – Roermond

INVESTERING OPEN INSCHRIJVING VENLO
Open inschrijving: € 890,- vrij van BTW per persoon

Dagarrangement 2 x € 40,-

Zelf op eigen locatie organiseren? Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan om de cursus bij u op locatie te organiseren!