Hoogwaardige kwaliteit
Bevoegde trainers en docenten
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Maatwerk

1 - Sociaal Domein

Home/1 - Sociaal Domein

Ambassadeur Mantelzorg

Als ambassadeur Mantelzorg maak je deel uit van regionale en landelijke netwerken en heb je een brede kijk op mantelzorg. Mogelijk ben je zelf ook mantelzorger geweest of ben je dat nog steeds. Je doet moeite om het laatste nieuws op het gebied van lokaal en regionaal mantelzorgbeleid bij te houden. Vanuit die rol en [...]

2023-03-28T10:54:47+02:00

Over Grenzen

De training Over Grenzen gaat over het bespreekbaar maken van beladen onderwerpen, zoals discriminatie, seksuele intimidatie en roddelen onder collega’s. Deze situaties kunnen psychische en fysieke gevolgen hebben bij de slachtoffers. Dat is daarbij niet alleen persoonlijk negatief, maar ook voor de organisatie, werksfeer en productiviteit. Het is niet makkelijk om met je collega’s over [...]

2023-01-27T11:17:22+01:00

Ondersteunen Nieuwkomers en Statushouders naar Zelfstandigheid

Ondanks dat statushouders vanaf hun eerste dag begeleid en verzorgd worden, lopen ze, eenmaal woonachtig in de gemeente, tegen diverse obstakels aan vanwege de grote cultuurverschillen. Denk hierbij aan opvoeding, gezondheidszorg en huisvesting. Als sociaal werker heb je een belangrijke rol in de begeleiding van statushouders en ondersteun je waar nodig in het integratieproces. Gezondheidszorg, [...]

2022-11-03T11:01:09+01:00

Preventieve Huisbezoeken 75+

Een van de belangrijkste uitdagingen waarmee veel ouderen te maken krijgen is sociale isolatie en eenzaamheid. Veel senioren verliezen hun sociale netwerken en dat kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid en depressie. Tijdens de huisbezoeken bied je hen een luisterend oor en oprechte aandacht. Preventief huisbezoeken bij ouderen heeft als doel om te weten te [...]

2024-01-11T12:59:30+01:00

Communicatie met Statushouders – Op Weg naar Werk

Het vinden van werk is voor veel statushouders een lange weg met hobbels en obstakels. Na een lang en onzeker verblijf in het AZC komen statushouders in een gemeente wonen. Vervolgens willen ze deel uitmaken van de maatschappij, verder gaan met hun leven en zich op de toekomst richten. Echter, veel nieuwkomers blijven steken in [...]

2023-01-25T16:33:45+01:00

Gezin en Opvoeding in Cultureel Perspectief

In Nederland leven veel ouders met een niet-Westerse achtergrond. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren te maken gekregen met vluchtelingen uit met name landen zoals Eritrea en Syrië. In de training Opvoeding en Gezin in Cultureel Perspectief ligt de focus op de visie van ouders vanuit hun cultuur en hoe je hier als sociaal werker [...]

2023-04-04T11:37:55+02:00

Bekwaamheid Psychopathologie Professional

Als professional in het sociaal werkveld kom je in tal van complexe situaties terecht waarin een goede kennis van de psychisch gestoord gedrag noodzakelijk is, evenals handvatten in de omgang. De tweedaagse cursus Bekwaamheid Psychopathologie Professional bestaat uit 2 onderdelen: Kennis en inzicht van de belangrijkste psychiatrische en psychische stoornissen. Vervolgens pas je de theorie [...]

2023-09-14T14:04:18+02:00

Contact met Statushouders – Vrijwilligers

Als vrijwilliger begeleid en help je statushouders om een nieuw leven op te bouwen. Je ondersteunt bij zaken als inburgeren, Nederlandse taal leren, inkomen, meedoen in de maatschappij. In de workshop Contact met Statushouders krijg je kennis en inzicht in de culturele achtergronden van statushouders. Tijdens de workshop zijn een Syrische en Eritrese spreker aanwezig [...]

2018-05-09T16:31:50+02:00

Zorgsignalen achter de voordeur (vrijwilligers)

Vrijwilligers, werkzaam in het sociaal domein, hebben een belangrijke ogen en oren functie. Zij komen bij bewoners in huis en kunnen zodoende afwijkende gedragingen of zorgsignalen doorgeven in aan de sociaal werkers. In de training Zorgsignalen achter de voordeur leer je om mogelijke problemen of misstanden te signaleren, zoals verwaarlozing, vervuiling, vermoedens van huiselijk geweld, [...]

2018-10-21T01:19:41+02:00

Participatieverklaringstraject

Je bent nieuw in Nederland komen wonen. Je leven in je thuisland ligt achter je en je bent nu in een land waar alles nieuw voor je is. Welke bagage heb je meegenomen? Hoe bouw je je leven hier op? In de workshop Participeren in Nederland voor Statushouders krijg je inzicht in de Nederlandse cultuur, [...]

2019-05-23T15:14:00+02:00