Hoogwaardige kwaliteit
Bevoegde trainers en docenten
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Maatwerk

2 - Woningcorporaties

Home/2 - Woningcorporaties

Communicatie met Nieuwkomers en Statushouders

Nieuwkomers denken vaak anders over praktische zaken zoals leefgeluiden, ventileren en huisvuil en ze zijn vaak onbekend met wat hier acceptabel is. Buren die geluidsoverlast ervaren; hard praten, kinderen die tot ‘s avonds laat wakker zijn, gillen, rennen en de TV die hard aan staat. In gesprek merk je dat de taalbarrière het lastig maakt [...]

2023-11-23T14:30:21+01:00

Veilige Werksfeer

Een veilige werksfeer valt of staat met de manier hoe je het gesprek met elkaar aangaat, elkaar feedback geeft en waar nodig grenzen aangeeft. Van belang is dat de persoonlijke normen overeenkomen met de organisatienormen. 'Je hebt een vervelende situatie bij de hand gehad en wil dit graag delen met je collega om stoom af [...]

2024-04-18T09:09:54+02:00

Veilig Huisbezoek

Door maatschappelijke (gedrags)ontwikkelingen van de afgelopen jaren verandert het gedrag waar medewerkers mee te maken krijgen snel. Het tempo van escalatie gaat omhoog, (potentiele) huurders worden mondiger, het eisenpakket neemt toe, de verwachtingen stijgen, er is meer invloed van social media, de doelgroep verandert snel (meer psychiatrie, middelengebruik, laagbegaafde huurders, medicatie of gebrek daaraan), en [...]

2020-02-14T13:50:10+01:00

Basisbekwaamheid+ Signaleren en Omgaan met bewoners met verward gedrag

Cursus  Basisbekwaamheid+ Signaleren en Omgaan met bewoners met verward gedrag Corporatiemedewerkers zien vaak als eerste afwijkend gedrag bij bewoners, zoals psychische aandoeningen, waaronder dementie, verslaving of verward gedrag. Dit kan tijdens reparatiewerkzaamheden, gesprekken op kantoor of bij overlastmeldingen. Veel van deze mensen wonen zelfstandig, terwijl sommige van hen dat niet of moeilijk aankunnen. Vanzelf heeft dit [...]

2019-01-30T11:51:35+01:00

Bekwaamheid Psychopathologie Professional

Als professional in het sociaal werkveld kom je in tal van complexe situaties terecht waarin een goede kennis van de psychisch gestoord gedrag noodzakelijk is, evenals handvatten in de omgang. De tweedaagse cursus Bekwaamheid Psychopathologie Professional bestaat uit 2 onderdelen: Kennis en inzicht van de belangrijkste psychiatrische en psychische stoornissen. Vervolgens pas je de theorie [...]

2023-09-14T14:04:18+02:00

Signalen achter de voordeur (Onderhoud)

Opzichters en vakmannen hebben een belangrijke ogen en oren functie. Daarnaast zijn zij voor huurders ook een klankbord. Zij komen bij bewoners in huis en kunnen zodoende afwijkende gedragingen of zorgsignalen doorgeven in de organisatie. Deze meldingen worden doorgegeven aan de wijkbeheerder of woonconsulent, die eventuele verdere actie onderneemt. In de training Herkennen van signalen [...]

2019-04-16T14:21:14+02:00

Klantvriendelijk Communiceren

Het klinkt als een cliché: klantvriendelijk communiceren. Dat doe ik toch. Klantvriendelijk communiceren is een continu proces; denken vanuit de positie van je klant, de huurder. De eerste ontmoeting is bepalend voor de beeldvorming die de klant heeft over uw organisatie. Klantvriendelijk Communiceren met bewoners is dus van groot belang voor het imago. Door de [...]

2017-08-17T12:18:14+02:00

De Waarheid op tafel

In de training de Waarheid op tafel leer je hoe je in gesprek met bewoners de waarheid boven krijgt. Dit doe je door middel van vragen stellen, luisteren, zorgvuldig omgaan met de informatie die je hebt, de huurder laten praten. Een extra aandachtspunt in de workshop is bewustwording creëren, zonder afbreuk te doen aan de [...]

2023-12-19T15:39:24+01:00

Documentherkenning & Falsificaten

Deze cursus is bestemd voor Corporatiemedewerkers die beroepsmatig documenten dienen te verifiëren op echtheid, zoals identiteitsdocumenten, werkgeversverklaringen, salarisstroken en inkomensverklaringen.. Algemeen Er zijn personen die liever niet willen dat instanties hun ware identiteit kennen. Er zijn ook mensen die een woning willen waar ze op basis van hun inkomen geen recht op hebben. Bijvoorbeeld omdat [...]

2023-12-19T15:02:28+01:00

Straatcultuur

De straatcultuur kent net als de normale samenleving verschillende rangen en standen. Het belangrijkste ‘betaalmiddel’ is respect. Jongeren komen vaak in de problemen bij pogingen respect te verdienen. Het woord respect heeft op straat een heel andere betekenis dan in de samenleving. Zo groeit iemand in rang na een tijd in de gevangenis te hebben [...]

2018-10-21T01:38:22+02:00