Inhoud
Resultaat
Investering
Data

In Nederland leven veel ouders met een niet-Westerse achtergrond. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren te maken gekregen met vluchtelingen uit met name landen zoals Eritrea en Syrië. In de training Opvoeding en Gezin in Cultureel Perspectief ligt de focus op de visie van ouders vanuit hun cultuur en hoe je hier als sociaal werker mee om kunt gaan. Welke rol speelt cultuur in het gezin en in de opvoeding van kinderen? Waarin verschilt de rol van vader en moeder in de opvoeding? Hoe zit het nu met uithuwelijken en hoe ga je het gesprek aan als je er mee te maken krijgt?

Voorbeeld
Een Syrisch gezin bestaat uit vier schoolgaande kinderen. 
De jongste twee kinderen gaan naar het basisonderwijs. De twee oudsten naar het voortgezet onderwijs.  Vader Hasan doet vrijwilligerswerk in een bejaardentehuis. Moeder Faruz is thuis en zorgt voor de kinderen.

Vóór hun vlucht uit Syrië woonden zij in een flat met de rest van de familie. Daar was iedereen verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen.
Door al die veranderingen en de cultuuromslag die zij als gezin hebben meegemaakt is het voor moeder Faruz moeilijk om haar kinderen volgens de regels op te voeden.

Hun oudste zoon Ahmed heeft gedragsproblemen. Hij blijft vaak weg en komt laat in de nacht thuis.  Volgens de ouders is er niets aan de hand met Ahmed. En ze geloven dat wanneer je hem hardhandig aanpakt dat het goedkomt. Problemen bestaan niet. Vooral problemen met kinderen worden zoveel mogelijk binnenshuis gehouden.

 

Programma

  • Visie op opvoeding vanuit cultuur
  • Familieladder
  • Huiselijk Geweld Cultuurgebonden?
  • Uithuwelijken
  • Eergerelateerd geweld
  • In gesprek met ervaringsdeskundige uit Eritrea
  • Oefensituaties met ondersteuning van ervaringsdeskundigen

Accreditatie Registerplein:
Deelname levert 6.5 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.

Doel van de training
In de training Gezin en Opvoeding in Cultureel Perspectief krijg je kennis en inzicht in opvoeding van ouders met een andere culturele achtergrond en de rol van de familie hierin. Je gaat de drempel over om met ouders met een andere culturele achtergrond in gesprek te gaan en hun te informeren over opvoeding en ondersteuning.

TIJDSDUUR 
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

Prijs open inschrijving
Prijs p.p. is € 445,- BTW vrij, inclusief dagarrangement

INVESTERING INCOMPANY
Prijs op aanvraag. Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan!

Deze training wordt incompany georganiseerd op locatie van de opdrachtgever, door heel Nederland. Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan!

Datum
Datum via open inschrijving nog niet bekend

Tijden
09.00 – 16.00 uur in Woerden

Prijs open inschrijving
Prijs p.p. is € 445,- BTW vrij