Inhoud
Programma
Herkenbaar?
Investering
Data

Het vinden van werk is voor veel statushouders een lange weg met hobbels en obstakels. Na een lang en onzeker verblijf in het AZC komen statushouders in een gemeente wonen.
Vervolgens willen ze deel uitmaken van de maatschappij, verder gaan met hun leven en zich op de toekomst richten. Echter, veel nieuwkomers blijven steken in uitkeringsafhankelijkheid en bewegen zich bijna uitsluitend binnen de eigen gemeenschap. Weinig of een niet aansluitende opleiding, een taalachterstand, andere regels dan in het thuisland en niet weten hoe de arbeidsmarkt werkt, dragen eraan bij dat veel nieuwkomers moeite hebben om mee te doen in onze maatschappij.

Om de statushouders beter op weg naar werk te helpen is er een goede samenwerking nodig tussen alle betrokkenen. Voor de werkgever is er ook een belangrijke rol weggelegd in het integratieproces. Een goede begeleiding door de werkgever kan veel verschil maken. Mannen en de vrouwen dienen gestimuleerd te worden om te gaan werken.

In de training ‘Communicatie met Statushouders – Op Weg naar Werk’ krijg je inzicht in de knelpunten waar nieuwkomers tegenaan lopen en handvatten om nieuwkomers verder te helpen. Hoe wordt vanuit hun cultuur naar werk gekeken? Wat hebben ze nodig om een kans te maken? Hoe kun je gericht ondersteuning geven?

De training is door Registerplein geaccrediteerd met 7,5 punten.

Programma

 • Hiërarchie/status westers /oosters cultuur in relatie tot werk
 • Rol van begeleider / betrokken partij
 • Kijk op werk vanuit cultuur
 • Relatie naar statushouders van begeleiders
 • Verbinding met werkgever
 • In samenspraak met statushouders mogelijkheden en kansen op werk
 • Casuïstiek

Is dit herkenbaar voor u?

 • Ik wil de statushouders uitleggen dat zij naast rechten ook plichten hebben.
 • Met behoud van uitkering heb ik Eritreeërs in dienst genomen. Elke ochtend komen zij te laat op hun werk.
 • Ondanks dat ik veel informatie heb gegeven gaat het toch mis;
 • Ze zeggen “ja” maar lijken het niet altijd te begrijpen;
 • Het lijkt er soms op alsof ze niet willen werken;
 • Hoe kan ik nieuwkomers motiveren om te gaan werken?
 • Een Syrische werknemer is in paniek geraakt toen het brandalarm was afgegaan.
 • De Syrische werknemers willen tijdens het werk bidden. Wat moet ik doen?

Filmon (28 jaar) en Kevin Mega (24 jaar) komen uit Eritrea. Filmon is samen met zijn broer 3 jaar geleden gevlucht uit Eritrea. Na een lange en gevaarlijke tocht van 6 maanden is hij met zijn broer in Nederland aangekomen. Na een verblijf van 1,5 jaar bij AZC hebben zij een verblijfstatus gekregen en wonen allebei bij u in de gemeente. De twee broers zijn 8 maanden door de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk begeleid. Een sociaal werker heeft de begeleiding overgenomen.  Ondanks dat zij 3 jaar in Nederland wonen spreken Filmon en Kevin de Nederlandse taal niet goed. Door de taalbarrière durven zij ook niet echt initiatief te nemen.

In het kader van rechten en plichten heeft het werkplein de broers verzocht om vrijwilligerswerk te verrichten of werk te zoeken met behoud van uitkering. Een plaatselijke supermarkt heeft aangegeven dat de twee broers tijdelijk als vakkenvullers kunnen werken. Er is op vrijdag met ze afgesproken dat zij maandagochtend om 8:30 uur kunnen beginnen. De broers komen een uur later dan de afgesproken tijd. De werkgever heeft een uur met de broers gesproken en een en ander uitgelegd wat er op de werkvloer moest gebeuren.

De broers komen de tweede dag weer te laat op het werk en er gaan een aantal dingen mis op de werkvloer ondanks het feit dat de werkgever de dag ervoor ruim de tijd heeft genomen om een en ander uit te leggen.

TIJDSDUUR 
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING INCOMPANY
Prijs op aanvraag. Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan!

Deze training wordt incompany georganiseerd op locatie van de opdrachtgever, door heel Nederland. Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan!

Datum
Deze training wordt incompany gegeven

Tijden
09.00 – 16.00 uur

Investering
Op aanvraag