Hoogwaardige kwaliteit
Bevoegde trainers en docenten
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Maatwerk

Motiverende Gespreksvoering

Inhoud
Resultaat
Investering
Data
Ervaringen

Als professional in de sociale sector kom je regelmatig  in contact met mensen waar de problemen de overhand hebben en toch lijkt het alsof ze niet willen veranderen. ‘Hoe ga je met deze mensen in gesprek?’  Hoe ga je om met eventuele weerstand of ontkenning? Wat neem je als uitgangspunt? Hoe bereik je in het gesprek dat de cliënt zelf gaat ontdekken waarom het belangrijk voor hem is om te veranderen. Hoe en welke afspraken maak je?

In de training motiverende gespreksvoering met kwetsbare bewoners hebben we als doel om professionals in de sociale sector handvatten en vaardigheden mee te geven om gedragsverandering bij kwetsbare bewoners op gang te brengen. We besteden aandacht aan de wijze waarop je ervoor kunt zorgen dat je op een constructieve wijze leert het contact op te bouwen. Motiverende Gespreksvoering is gericht op de ambivalentie van het individu. Hierin sta je zonder oordeel en neutraal. Immers bij verandering is veelal sprake van een mate van ambivalentie. Deze ga je samen onderzoeken en samen oplossen.
Ook kijken we naar die situaties waarin je wel afspraken kunt maken en tegelijkertijd naar de situaties waarin dit niet mogelijk is en je je eigen veiligheid moet waarborgen.

Programma
– Principes van motiverende gespreksvoering;
– Hoe ga je om met bewoners met problemen;
– Hoe om te gaan met weerstand;
– Wat is verandertaal;
– Hoe zorg je voor verandertaal;
– Welke gesprekstechnieken zet je in om verandertaal uit te lokken;
– Dilemma’s met betrekking tot veranderen bespreken;
– Voor- en nadelen om wel of niet te veranderen;
– Weerhouden om te veranderen.
– Hoe maak je ambivalentie bespreekbaar?
– Belangen van de ander als uitgangspunt.

Zowel als 1-daagse en als 2-daagse training te organiseren.

Voor wie:
Jeugzorgwerkers, jongerenwerkers, maatschappelijk werkers, sociaal werkers, WMO consulenten.

Geaccrediteerd door SKJeugd met 6.5 punten (SKJ200261).

Registerplein:
Deelname aan Motiverende Gespreksvoering (ID nummer: 376058) levert 6 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.

Doelstellingen
– De cursist krijgt inzicht in meer veranderingsbereidheid;
– De cursist is in staat om gesprekken te voeren met kwetsbare bewoners en weet wat wel en niet te doen om professioneel contact te maken;
– De cursist leert in gesprek met kwetsbare mensen om afspraken te maken.

Leeruitkomst:
Vanuit de methode motiverende gespreksvoering ben je in staat om vanuit de autonomie van de cliënt hem of haar te bewegen naar het gewenste gedrag.

TIJDSDUUR 
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 445,- vrij van BTW per persoon

Bel direct voor meer informatie 0597-673628 of vraag een aantrekkelijke incompany offerte aan wanneer u meer medewerkers wilt aanmelden!

Verwacht najaar 2021

Incompany trainingen worden in overleg gepland bij de opdrachtgever op locatie.

Deelnemers aan het woord:
“Herkenbare dingen werden wel benoemd, maar niet onnodig lang bij stil gestaan, meer ruimte voor nieuwe kennis. De kennis meteen per onderdeel gekoppeld aan het oefenen.”

“Lekker praktisch en toepasbaarheid in de praktijk.”

“Goede praktijkvoorbeelden en het oefenen in groepjes, interessant en verrassende theorie.”

TIJDSDUUR 
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 445,- vrij van BTW per persoon

Bel direct voor meer informatie 0597-672836 of vraag een aantrekkelijke incompany offerte aan wanneer u meer medewerkers wilt aanmelden!