Hoogwaardige kwaliteit
Bevoegde trainers en docenten
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Maatwerk

Voortgang participatieverklaringstraject in Vlissingen

Home/Berichten/Nieuws/Voortgang participatieverklaringstraject in Vlissingen

Sinds 2017 worden in de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg workshops georganiseerd rondom het participatieverklaringstraject. Bureau Veiligheid geeft 2 van de 3 workshops omtrent Nederlandse kernwaarden, culturele bagage (westers, oosters) en omgang met elkaar.

De kracht in Vlissingen is de betrokkenheid vanuit de gemeente met de statushouders. Karoon Shahinian houdt zich vanuit gemeente Vlissingen bezig met het participatieverklaringstraject:
Wij staan graag klaar voor de statushouders om hun zo goed mogelijk de weg te wijzen in deze samenleving. Het is van belang dat mensen die ondersteuning nodig hebben, deze ook krijgen. Aan ons is het een extra taak om adequaat te handelen op de signalen die wij mee krijgen tijdens de intakes. Door zicht te hebben op wat zij nodig hebben, is het mogelijk om tot verbeteringen/ oplossingen  te komen met de andere betrokken partijen.

De signalen die wij dan oppikken tijdens de intakes blijven wij doorgeven. Door te signaleren ontdekken we wat oorzaken zijn voor problemen. Deze problemen kunnen voor één statushouder gelden, maar soms lopen er meer statushouders tegen hetzelfde probleem aan. Door dit tijdig door te geven aan de organisaties die erover gaan kunnen problemen in een vroege stadium aangepakt worden. Wij hopen ook dat andere gemeenten dit ook doen of in ieder geval de bereidheid hebben om het op deze manier aan te pakken.

Tegen welke uitdagingen lopen nieuwkomers in Vlissingen aan?
De statushouders zijn nieuw in Nederland/ Vlissingen wat voor hen een onbekend land/ stad is, dus in principe is alles voor hen een uitdaging. Ze beginnen in Vlissingen vanaf nul een nieuw leven op te bouwen.

Wat vinden de deelnemers van de workshops?
Na vier workshops, hebben wij geconstateerd dat de deelnemers aan de workshops de workshops heel informatief hebben gevonden. Men kan als deelnemer van de workshops de zaken bespreken waar zij ontevreden over zijn, maar ook welke mogelijkheden er zijn in de samenleving. Tijdens deze workshops maken wij ze wegwijs over de verschillende instanties/organisaties die er in Vlissingen zijn.

Dragen de sessies bij aan deelname in de maatschappij? Zo ja, welke ontwikkelingen zie je?
Ja, de sessies dragen zeker bij aan deelname in de maatschappij. De statushouders zijn goed geïnformeerd en weten waar ze terecht kunnen voor hulp.Daarnaast worden de kernwaarden van Nederland die de deelnemers tijdens de workshops hebben geleerd goed gewaardeerd. Een belangrijke ontwikkeling is dat verschillende kandidaten hun weg hebben  gevonden naar Orionis Walcheren en zo ondersteuning hebben gekregen richting leerwerk- arbeidsplaatsen en vrijwilligerswerk.

Wat geeft jou voldoening in dit traject?

  1. De veerkracht van deze mensen.
  2. Nieuwkomers zijn allemaal verschillend en hebben ieder ook verschillende individuele behoeften waar wij op inspelen. Dat geeft veel voldoening.
  3. Doordat wij respectvol met deze mensen omgaan en hun vragen op een eerlijke wijze trachten te beantwoorden, krijgen we ook veel respons van de deelnemers terug en zijn de workshops die wij hier in gemeente Vlissingen organiseren ontzettend interessant en levendig. De waardering die we van de deelnemers krijgen geeft ons veel voldoening.

Wij zijn uitermate tevreden over de presentaties van Bureau Veiligheid en PIBLW. Dit heeft ook te maken met het feit dat beide organisaties werken met tolken. Omdat de thema’s middels de tolken zijn vertaald geeft dit wat meer diepgang en begrip!

Wilt u meer weten over het traject in Vlissingen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gemeente? Neem contact op met Arno van Strien via (0597) 67 28 36 of info@bureau-veiligheid.nl.

2017-08-28T16:38:48+02:00