Hoogwaardige kwaliteit
Bevoegde trainers en docenten
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Maatwerk

Stroomopwaarts en Maasdelta stellen Laatste Kans Project Maassluis vast

Home/Berichten/Nieuws/Stroomopwaarts en Maasdelta stellen Laatste Kans Project Maassluis vast

Op maandag 3 april 2017 hebben vestigingsmanager Frank van der Plas van Maasdelta Maassluis en directeur Desiree Curfs van Stroomopwaarts MVS hun handtekening gezet onder het convenant ‘Laatste Kans Project Maassluis fase 1 en fase 2’. Met de afspraken in het convenant willen zij voorkomen dat huurders die onverhoopt hun betalingsverplichting niet nakomen, uiteindelijk hun woning moeten verlaten.

Als sociale woningcorporatie zorgt Maasdelta voor betaalbare en geschikte woningen voor in het bijzonder de laagste inkomensgroepen. Stroomopwaarts biedt schuldhulpverlening aan inwoners van Maassluis. Beide organisaties hebben als doel om woningontruiming, door het te hoog oplopen van huurschulden, te voorkomen. Een nauwe samenwerking is daarbij essentieel. Daarom hebben zij hun werkwijze vastgelegd in het ‘Convenant Laatste Kans Project Maassluis fase 1 en fase 2’.

Voorkomen van problematische huurschulden
De werkwijze in fase 1 is gericht op het voorkomen van problematische huurschulden. Deze gaat in vanaf het moment dat de huurder één maand huurachterstand heeft. Maasdelta neemt dan contact op met de huurder om een oplossing te bespreken. Bij twee maanden huurachterstand worden er betalingsafspraken gemaakt en eventueel een betalingsregeling getroffen. Daarbij brengt Maasdelta de huurder in contact met de preventiemedewerker van Stroomopwaarts voor een adviesgesprek. Deelname aan schuldhulpverlening is dan nog van vrijwillige aard. Bij een combinatie van huurschuld en problemen op andere leefgebieden kan ook VraagRaak, het wijkteam van Maassluis, betrokken worden.

Voorkomen van woningontruiming
Fase 2 start wanneer Maasdelta een vonnis van de rechter heeft ontvangen tot ontruiming van de woning, door een te hoog opgelopen huurschuld. In deze fase is de werkwijze van Maasdelta en Stroomopwaarts gericht op het voorkomen van deze ontruiming. Wil de huurder ontruiming voorkomen dan is deelname aan schuldhulpverlening verplicht. De huurder wordt uitgenodigd voor een gesprek met een consulent van Stroomopwaarts. Deze beoordeelt aan de hand van een aantal voorwaarden of de huurder in aanmerking komt voor schuldhulpverlening via het Laatste Kans Project fase 2. Wanneer dit het geval is, doet Stroomopwaarts namens de huurder een betalingsvoorstel aan Maasdelta. Na instemming van Maasdelta en een akkoordverklaring van de huurder, gaat de betalingsregeling van start. Zo nodig wordt ook de hulpverlening van VraagRaak, Stichting BOOM en Humanitas ingeschakeld.

Bron: Maasdelta

2017-07-11T16:08:44+02:00