Hoogwaardige kwaliteit
Bevoegde trainers en docenten
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Maatwerk

Weerbaar

Over Grenzen

De training Over Grenzen gaat over het bespreekbaar maken van beladen onderwerpen, zoals discriminatie, seksuele intimidatie en roddelen onder collega’s. Deze situaties kunnen psychische en fysieke gevolgen hebben bij de slachtoffers. Dat is daarbij niet alleen persoonlijk negatief, maar ook voor de organisatie, werksfeer en productiviteit. Het is niet makkelijk om met je collega’s over [...]

2023-01-27T11:17:22+01:00

Veilig Huisbezoek

Door maatschappelijke (gedrags)ontwikkelingen van de afgelopen jaren verandert het gedrag waar medewerkers mee te maken krijgen snel. Het tempo van escalatie gaat omhoog, (potentiele) huurders worden mondiger, het eisenpakket neemt toe, de verwachtingen stijgen, er is meer invloed van social media, de doelgroep verandert snel (meer psychiatrie, middelengebruik, laagbegaafde huurders, medicatie of gebrek daaraan), en [...]

2020-02-14T13:50:10+01:00

Opvang en Nazorg bij agressie

Het accent in de training Opvang en Nazorg bij agressie ligt op het oefenen van opvanggesprekken. Tijdens de training zijn de ervaringen die de deelnemers hebben met incidenten en de opvang van collega’s een belangrijk onderwerp in de training. Naast het praktijkgerichte karakter zal er in de training ook aandacht zijn voor het verloop van [...]

2017-08-02T12:36:12+02:00

Mentale Veerkracht

Veranderingen in werkzaamheden, intensieve klantgesprekken,  veeleisende bewoners,  hoge werkdruk en prestatiedruk. Mentaal weerbaar zijn speelt een belangrijke rol in situaties die ervaren worden als uitdagend. Het geeft inzicht in waarom mensen met dezelfde eigenschappen en onder dezelfde omstandigheden toch anders reageren op stressvolle situaties. Mentale weerbaarheid gaat dan ook om persoonlijke veerkracht. De training Mentale [...]

2019-05-28T20:07:01+02:00

Sta sterker bij agressie

Helaas kun je als medewerker met klantcontact te maken krijgen met agressieve bewoners. Dreigen, schreeuwen, intimideren zijn kreten die voor veel medewerkers maar al te vaak herkenning oproepen. Dit kan gebeuren tijdens huisbezoeken, op kantoor of aan de telefoon. Hoe ga je vervolgens om met een huurder die zich verbaal agressief gedraagt? Wat kun je [...]

2018-11-05T14:56:41+01:00