Hoogwaardige kwaliteit
Bevoegde trainers en docenten
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Maatwerk

Weerbaar

Veilige Werksfeer

Een veilige werksfeer valt of staat met de manier hoe je het gesprek met elkaar aangaat, elkaar feedback geeft en waar nodig grenzen aangeeft. Van belang is dat de persoonlijke normen overeenkomen met de organisatienormen. 'Je hebt een vervelende situatie bij de hand gehad en wil dit graag delen met je collega om stoom af [...]

2024-04-18T09:09:54+02:00

Veilig Huisbezoek

Door maatschappelijke (gedrags)ontwikkelingen van de afgelopen jaren verandert het gedrag waar medewerkers mee te maken krijgen snel. Het tempo van escalatie gaat omhoog, (potentiele) huurders worden mondiger, het eisenpakket neemt toe, de verwachtingen stijgen, er is meer invloed van social media, de doelgroep verandert snel (meer psychiatrie, middelengebruik, laagbegaafde huurders, medicatie of gebrek daaraan), en [...]

2020-02-14T13:50:10+01:00

Opvang en Nazorg bij agressie

Het accent in de training Opvang en Nazorg bij agressie ligt op het oefenen van opvanggesprekken. Tijdens de training zijn de ervaringen die de deelnemers hebben met incidenten en de opvang van collega’s een belangrijk onderwerp in de training. Naast het praktijkgerichte karakter zal er in de training ook aandacht zijn voor het verloop van [...]

2017-08-02T12:36:12+02:00

Sta sterker bij agressie

Helaas kun je als medewerker met klantcontact te maken krijgen met agressieve bewoners. Dreigen, schreeuwen, intimideren zijn kreten die voor veel medewerkers maar al te vaak herkenning oproepen. Dit kan gebeuren tijdens huisbezoeken, op kantoor of aan de telefoon. Hoe ga je vervolgens om met een huurder die zich verbaal agressief gedraagt? Wat kun je [...]

2018-11-05T14:56:41+01:00