Hoogwaardige kwaliteit
Bevoegde trainers en docenten
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Maatwerk

Culturen

Communicatie met Statushouders – Op Weg naar Werk

Het vinden van werk is voor veel statushouders een lange weg met hobbels en obstakels. Na een lang en onzeker verblijf in het AZC komen statushouders in een gemeente wonen. Vervolgens willen ze deel uitmaken van de maatschappij, verder gaan met hun leven en zich op de toekomst richten. Echter, veel nieuwkomers blijven steken in [...]

2023-01-25T16:33:45+01:00

Gezin en Opvoeding in Cultureel Perspectief

In Nederland leven veel ouders met een niet-Westerse achtergrond. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren te maken gekregen met vluchtelingen uit met name landen zoals Eritrea en Syrië. In de training Opvoeding en Gezin in Cultureel Perspectief ligt de focus op de visie van ouders vanuit hun cultuur en hoe je hier als sociaal werker [...]

2023-04-04T11:37:55+02:00

Participatieverklaringstraject

Je bent nieuw in Nederland komen wonen. Je leven in je thuisland ligt achter je en je bent nu in een land waar alles nieuw voor je is. Welke bagage heb je meegenomen? Hoe bouw je je leven hier op? In de workshop Participeren in Nederland voor Statushouders krijg je inzicht in de Nederlandse cultuur, [...]

2019-05-23T15:14:00+02:00

Interculturele Communicatie

Een substantieel deel van de Nederlandse bevolking is van niet-Nederlandse komaf. Dit betekent dat je te maken kunt krijgen met culturele aspecten die de nodige kennis en ervaring van de culturele achtergrond vergen. Situaties waar wij niet een twee drie antwoord op hebben en lastig vinden om professioneel mee om te gaan. In de training [...]

2023-01-25T19:19:20+01:00

Communicatie met Nieuwkomers en Statushouders

Ondanks dat statushouders vanaf hun eerste dag begeleid en verzorgd worden, lopen ze, eenmaal woonachtig in de gemeente, tegen diverse obstakels aan vanwege de grote cultuurverschillen. Denk hierbij aan opvoeding, gezondheidszorg en huisvesting. Na opvang in Asielzoekerscentra (AZC’s) is het de bedoeling dat statushouders snel gehuisvest worden zodat ze makkelijk in onze maatschappij integreren. Ze stappen [...]

2024-05-21T12:34:34+02:00