Hoogwaardige kwaliteit
Bevoegde trainers en docenten
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Maatwerk

Communicatie

Home/3 - Onderwijs/Communicatie

Preventief werken aan schoolverzuim VO/PO

Jaarlijks blijven duizenden leerlingen om diverse redenen thuis. Als leerkracht, intern begeleider of leerplichtambtenaar zijn er verschillende mogelijkheden en maatregelen beschikbaar om schoolverzuim aan te pakken. Inzet van zorg of repressie zijn twee van de meest gekozen opties die ingezet worden om schoolverzuim te stoppen of om herhaling te voorkomen. Echter… in veel gevallen zijn [...]

2024-04-05T11:11:42+02:00

Interculturele Communicatie – Ouder-School-Leerling

De Nederlandse maatschappij is in constante culturele verandering. Dit gaat in razend tempo met nieuwe culturen en gewoontes die deze Nieuwe Nederlanders hebben meegenomen in hun tradities. Dit botst nog wel eens met de Nederlandse normen en waarden. Taalbarrières maken communicatie lastig, communicatie vanuit eigen culturele kaders zorgen er snel voor misverstanden. Daar komt bij dat [...]

2023-11-21T12:36:49+01:00