Hoogwaardige kwaliteit
Bevoegde trainers en docenten
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Maatwerk

3 - Onderwijs

Home/3 - Onderwijs

Cultuur en Gedrag op het ISK

Cultuur en gedrag lijken soms behoorlijk door elkaar heen te lopen. De aanpassing aan de cultuur wordt moeilijker naarmate die sterker van hun eigen cultuur verschilt. De kans is dan ook groter dat er meer aanpassingsproblemen ervaren worden. Daarbij speelt dat leerlingen hun leven opnieuw moeten inrichten in een nieuwe context met een nieuwe taal [...]

2024-05-12T14:01:30+02:00

Veilig onder elkaar

Een veilige werksfeer valt of staat met de manier hoe je het gesprek met elkaar aangaat, elkaar feedback geeft en waar nodig grenzen aangeeft. Van belang is dat de persoonlijke normen overeenkomen met de organisatienormen. 'Je hebt een vervelende situatie bij de hand gehad en wil dit graag delen met je collega om stoom af [...]

2024-05-11T13:03:24+02:00

Kick-off bijeenkomst

Wilt u op uw school een actueel thema personeelsbreed onder de aandacht brengen? Vanuit onze expertise worden wij met regelmaat gevraagd bij een personeelsbijeenkomst. Dit kan in de vorm van een eenmalige bijeenkomst bij u op school of als aftrap van een opleidingstraject. Afhankelijk van uw wensen wordt er een programma op maat samengesteld. Mogelijke [...]

2019-05-14T15:08:12+02:00

Preventief werken aan schoolverzuim VO/PO

Jaarlijks blijven duizenden leerlingen om diverse redenen thuis. Als leerkracht, intern begeleider of leerplichtambtenaar zijn er verschillende mogelijkheden en maatregelen beschikbaar om schoolverzuim aan te pakken. Inzet van zorg of repressie zijn twee van de meest gekozen opties die ingezet worden om schoolverzuim te stoppen of om herhaling te voorkomen. Echter… in veel gevallen zijn [...]

2024-04-05T11:11:42+02:00

Sta Sterker bij agressie op school

Met enige regelmaat krijgt onderwijspersoneel te maken met agressie. Een leerling die je uitscheldt. Vechtende leerlingen. Een vader komt verhaal halen, omdat je de telefoon van de leerling hebt ingenomen. Een boze ouder aan de telefoon die het niet eens is met de schoolregels. In de training Sta sterker bij agressie krijg je kennis en [...]

2023-11-21T15:48:44+01:00

Interculturele Communicatie – Ouder-School-Leerling

De Nederlandse maatschappij is in constante culturele verandering. Dit gaat in razend tempo met nieuwe culturen en gewoontes die deze Nieuwe Nederlanders hebben meegenomen in hun tradities. Dit botst nog wel eens met de Nederlandse normen en waarden. Taalbarrières maken communicatie lastig, communicatie vanuit eigen culturele kaders zorgen er snel voor misverstanden. Daar komt bij dat [...]

2024-05-13T14:47:16+02:00