Hoogwaardige kwaliteit
Bevoegde trainers en docenten
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Maatwerk

3 - Onderwijs

Home/3 - Onderwijs

Leerlingen met ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen 12-18 jaar

Leerlingen met ontwikkelingsstoornissen kunnen ernstig belemmerd worden in hun deelname aan het onderwijs. Ze presteren vaak minder goed en hebben moeite met concentratie, zijn dromerig, impulsief, snel overprikkeld, of vinden het moeilijk om contact te maken met andere leerlingen. Door bijvoorbeeld van een leerling met autisme veel flexibiliteit te vragen, kan het zijn dat zijn [...]

2023-02-15T11:20:58+01:00

Over Grenzen

De training Over Grenzen gaat over het bespreekbaar maken van beladen onderwerpen, zoals discriminatie, seksuele intimidatie en roddelen onder collega’s. Deze situaties kunnen psychische en fysieke gevolgen hebben bij de slachtoffers. Dat is daarbij niet alleen persoonlijk negatief, maar ook voor de organisatie, werksfeer en productiviteit. Het is niet makkelijk om met je collega’s over [...]

2023-01-27T11:17:22+01:00

Kick-off bijeenkomst

Wilt u op uw school een actueel thema personeelsbreed onder de aandacht brengen? Vanuit onze expertise worden wij met regelmaat gevraagd bij een personeelsbijeenkomst. Dit kan in de vorm van een eenmalige bijeenkomst bij u op school of als aftrap van een opleidingstraject. Afhankelijk van uw wensen wordt er een programma op maat samengesteld. Mogelijke [...]

2019-05-14T15:08:12+02:00

Preventief werken aan schoolverzuim; in gesprek met ouders en leerlingen VO/PO

Jaarlijks blijven duizenden leerlingen om diverse redenen thuis. Als leerkracht, intern begeleider of leerplichtambtenaar zijn er verschillende mogelijkheden en maatregelen beschikbaar om schoolverzuim aan te pakken. Inzet van zorg of repressie zijn twee van de meest gekozen opties die ingezet worden om schoolverzuim te stoppen of om herhaling te voorkomen. Echter… in veel gevallen zijn [...]

2023-11-21T12:38:00+01:00

Sta Sterker bij agressie op school

Met enige regelmaat krijgt onderwijspersoneel te maken met agressie. Een leerling die je uitscheldt. Vechtende leerlingen. Een vader komt verhaal halen, omdat je de telefoon van de leerling hebt ingenomen. Een boze ouder aan de telefoon die het niet eens is met de schoolregels. In de training Sta sterker bij agressie krijg je kennis en [...]

2023-11-21T15:48:44+01:00

Interculturele Communicatie – Ouder-School-Leerling

De Nederlandse maatschappij is in constante culturele verandering. Dit gaat in razend tempo met nieuwe culturen en gewoontes die deze Nieuwe Nederlanders hebben meegenomen in hun tradities. Dit botst nog wel eens met de Nederlandse normen en waarden. Taalbarrières maken communicatie lastig, communicatie vanuit eigen culturele kaders zorgen er snel voor misverstanden. Daar komt bij dat [...]

2023-11-21T12:36:49+01:00