Hoogwaardige kwaliteit
Bevoegde trainers en docenten
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Maatwerk

Meer aandacht nodig voor agressie bij publieksbalies

Home/Berichten/Nieuws/Meer aandacht nodig voor agressie bij publieksbalies

De Inspectie SZW constateert nog veel overtredingen op het agressiebeleid van woningcorporaties en gerechtsdeurwaarders. Bij de gemeenten constateert de Inspectie veel minder overtredingen. De Belastingdienst is voor de eerste maal gecontroleerd. Deze instanties hebben veel contacten met burgers, die mogelijk agressief kunnen reageren. Van belang is dan dat werknemers goed weten hoe zij hierop moeten reageren. Bij een gerichte controle van de Inspectie SZW bij 321 locaties zijn bij 213 (66%) locaties overtredingen geconstateerd. De controle van de Inspectie SZW is niet representatief omdat de Inspectie risicogericht controleert. Het komend jaar zal de Inspectie opnieuw een controle uitvoeren bij de organisaties die de wet overtreden.
Eerdere controles vonden al plaats bij woningcorporaties, gerechtsdeurwaarders en gemeenten. Nieuw in dit onderzoek was de Belastingdienst. Het gaat bij deze controle dan vooral om die locaties waar een publieksbalie is, of waar de werknemers direct contact hebben met burgers. De Inspectie beoordeelt of de werkgever de werknemers voldoende beschermt tegen agressie. Immers, agressie is geen ‘ongemak dat nu eenmaal bij het werk hoort’, maar kan leiden tot langdurige uitval.

Woningcorporaties
De Inspectie SZW heeft 110 woningcorporaties bezocht en bij 75 van hen zijn overtredingen geconstateerd. 29 Locaties waren al eerder geïnspecteerd, waarbij de Inspectie moest constateren dat er bij 15 van hen wederom overtredingen waren.
Zo is er te weinig aandacht om goede maatregelen te nemen voor het voorkomen van agressie. Werknemers krijgen dan ook niet de trainingen hoe zij in de praktijk om moeten gaan met agressie. Ook constateert de Inspectie dat alleen ernstige incidenten worden gemeld. Zonder goede melding kan er geen analyse worden gemaakt en kunnen ook geen verbetermaatregelen worden genomen.

Gerechtsdeurwaarders
Bij de controle van 126 locaties van gerechtsdeurwaarders, zijn bij 103 locaties (82%) overtredingen geconstateerd. Ook hier constateert de Inspectie dat er te weinig aandacht is voor voorlichting en training van de werknemers hoe om te gaan met agressie. Ook incidenten worden zelden gemeld.

Belastingdienst
Voor de eerste maal controleerde de Inspectie SZW bij 31 teams van de Belastingdienst. Zo werd geïnspecteerd bij 13 teams van belastingdeurwaarders, 5 teams Belasting Telefoon en 13 teams met klantenbalies. Hoewel de situatie niet alarmerend is, zijn bij alle geïnspecteerde locaties overtredingen geconstateerd. Ook hier scoorden het niet of te weinig geven van voorlichten en training en het slecht melden van incidenten de hoofdmoot van de overtredingen.

Gemeenten
De Inspectie SZW controleerde voor de tweede maal bij 24 gemeenten op 54 locaties van gemeentelijke sociale diensten en publieksbalies. De eerste inspectie vond plaats in 2012 en toen werden er bij 56% van de gemeenten overtredingen geconstateerd. Tijdens deze inspectie bleek dat op bijna alle locaties de zaken goed geregeld zijn. Bij vier locaties, in vier gemeenten, zijn nog overtredingen geconstateerd.

Gerelateerd:
Training Omgaan met agressieve huurders
Training Omgaan met agressie

Training Opvang en Nazorg bij agressie

2017-07-11T14:33:13+02:00