Hoogwaardige kwaliteit
Bevoegde trainers en docenten
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Maatwerk

In gesprek met Koksal Nurdogan, trainer Interculturele Communicatie met Vluchtelingen

Home/Berichten/Nieuws/In gesprek met Koksal Nurdogan, trainer Interculturele Communicatie met Vluchtelingen

Hoe ben je er toe gekomen om de training Interculturele Communicatie met Vluchtelingen te geven?
Sinds 25 jaar ben ik werkzaam als trainingsacteur en trainer voor diverse organisaties zoals opvangcentra voor vluchtelingen (AZC,COA), de  IND, woningcorporaties, politie  en gemeentelijke instellingen. En in al de trainingen werd ik wel eens geconfronteerd met de vraag hoe om te gaan met problemen van de statushouders zoals taalbarrière ,geluidsoverlast, niet tevreden zijn met wat zij hebben, huurachterstanden, niet op de hoogte zijn van de huisregels enz. enz. En ook niet te vergeten met klachten van de buren.
Tijdens mijn werkzaamheden bij het COA/AZC zag ik vluchtelingen in afwachting van hun beslissing de hele dag doelloos ronddwalen . Het beleid van de overheid is dat vluchtelingen in afwachting van hun beslissing niets mogen doen. Ze mogen niet naar school, niet de taal leren om geen valse hoop te geven. Bij een positieve beslissing gaat vervolgens alles in werking, zoals Inburgering.
Statushouders hebben dan recht om binnen paar maanden een woning te krijgen. De gemeente verstrekt ook een lening om het huis in te richten. Dit betekent dat statushouders (Syriërs, Eritreeërs) zonder enige kennis van sociaal maatschappelijke omgangsvormen  geplaatst worden in de wijken, waardoor de bovengenoemde problemen zichtbaar worden. Statushouders stappen letterlijk en figuurlijk van de ene in een daarop totaal haaks staande cultuur. Dat zorgt dan ook voor wrijvingen tussen beide partijen. Een simpele oplossing zou zijn, dat vluchtelingen al bij hun aanmelding taallessen, informatie over de waarden en normen in Nederland en informatie over de huisregels krijgen om problemen in de toekomst te verminderen. Helaas gebeurt dat niet en mag dit ook niet vanwege het beleid van de overheid. Daarom ben ik op het idee gekomen om een training te ontwikkelen zodat medewerker met de kennis en inzichten die zij krijgen over de cultuur van de statushouders beter in gesprekken aansluiting kunnen vinden.

Zie je ook ontwikkelingen in de training tussen nu en begin dit jaar, toen de training net nieuw was?
Er is een enorme ontwikkeling in de training tussen nu en het begin van het jaar. Toen we begonnen met deze training was er nog veel minder bekend. Zowel voor ons als voor corporaties. Inmiddels hebben we meer dan 70 trainingen gegeven aan woningcorporaties. Bij elke training krijgen we nieuwe informatie en doen nieuwe ervaringen op die wij dan vervolgens naar de volgende trainingen meenemen. Tijdens de training kunnen we ook mee denken voor de toekomst over hoe we met elkaar de buurt nog leefbaarder kunnen maken.

Wat maakt deze training voor jou bijzonder?
De training bestaat uit drie gedeeltes. Theorie, live gesprekken met de status houders en het praktische gedeelte.  Al deze drie delen zijn zodanig met elkaar geïntegreerd dat de deelnemers een bijzondere dag beleven en zeer tevreden naar huis gaan.

Waar lopen medewerkers van woningcorporaties tijdens hun werk tegen aan waar ze iets mee moeten?
Ik merk dat er een paar belangrijke zaken zijn waar de medewerkers tegen aan lopen:
Statushouders betreden hun woningen zonder enige voorkennis over de huisregels.
De samenwerking tussen al de betrokken partijen zoals gemeente, opvangcentra, vluchtelingenwerk.
Klachten van de reguliere huurders
Hoe om te gaan met traumatische ervaringen.

Merk je verschillen tussen de ene en de andere corporatie? Zo ja, wat valt je op?
In het algemeen zijn de corporaties goed bezig om de statushouders zo goed mogelijk te begeleiden.
Alleen de ene corporatie zoekt de samenwerking met betrokken partijen intensiever op dan de andere corporatie.

Kun je een voorbeeld beschrijven van een situatie die je is bijgebleven tijdens een training?
We gaven een viertal trainingen aan een corporatie. In één van de trainingen was de directeur aanwezig. Aan het einde van de training was de directeur zo onder de indruk dat hij een belofte heeft gedaan om een woning beschikbaar te stellen voor het COA zodat de statushouders alvast konden wennen aan de woning en de omgeving.

Wat wil je medewerkers meegeven die in contact staan met vluchtelingen?
Door zo veel mogelijk kennis en inzicht in culturen  te geven, zodat de medewerker vanuit begrip kunnen aansluiten in gesprekken en de statushouders de juiste begeleiding kunnen geven.

Klik hier voor meer informatie over deze Interculturele Communicatie met Vluchtelingen!

2017-07-11T15:18:48+02:00