Hoogwaardige kwaliteit
Bevoegde trainers en docenten
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Maatwerk

Huisuitzettingen voorkomen door er eerder te zijn

Home/Berichten/Nieuws/Huisuitzettingen voorkomen door er eerder te zijn

Almeerders met beginnende geldproblemen melden zich vaak niet actief voor advies of hulp. Soms uit schaamte of omdat ze denken dat ze er nog wel uitkomen. Maar vaak is er al van alles aan de hand voordat geldproblemen ontstaan. Een kleine betalingsachterstand kan dan razendsnel uitgroeien tot een grote schuld. Zo groot dat zelfs iemands woning op het spel komt te staan. Negen organisaties in Almere hebben hun krachten gebundeld om dat te voorkomen. DPersoonlijk contact en vroegtijdige signalering van problemen zijn de sleutel tot passende oplossingen.

Elke huisuitzetting door schuldenproblemen is er één te veel. Niet alleen zorgt een huisuitzetting voor veel persoonlijk leed, ook de maatschappelijke kosten zijn hoog. Het project ‘Eropaf’ komt in beeld bij huishoudens waar de nood hoog ist. Er ligt al een vonnis en vaak is de daadwerkelijke huisuitzetting al aangekondigd. In dat stadium is het zaak om acuut en adequaat te handelen. Bijvoorbeeld door uitstel van betalingen te regelen. Dat geeft enige rust en ruimte om de huisuitzetting af te wenden en samen met de betreffende inwoner(s) de achterliggende problemen aan te pakken.

Van pilot naar reguliere aanpak
Veel liever nog zijn organisaties erbij ver voordat problemen in een huishouden in een kritieke fase belanden. Daarom is er het project ‘Vroeg Eropaf’, dat begonnen is als pilot in Almere Haven. Het blijkt goed te werken om inwoners met een beginnende huurachterstand thuis op te zoeken. Hulp bieden in dat stadium voorkomt dat problemen uit de hand lopen. In de praktijk blijkt bovendien dat inwoners erg blij zijn met de helpende hand en het luisterende oor die ze krijgen aangereikt. Met de ondertekening van het convenant gaat de proef met ‘Vroeg Eropaf’ over in een reguliere aanpak.

Streven naar uitbreiding
De woningcorporaties hebben een belangrijke functie om beginnende betalingsachterstanden en andere problemen bij hun huurders te signaleren. Die verantwoordelijkheid laten ze niet alleen blijken door samen te werken, maar ook door het project ‘Vroeg Eropaf’ mee te financieren. Het streven is dat nog meer organisaties zich achter de aanpak scharen. Bijvoorbeeld zorgverzekeraars en leveranciers van gas, elektiriciteit en water. Op die manier is het mogelijk om er samen steeds eerder bij te zijn. Met als resultaat minder huisuitzettingen in de stad. En minder Almeerders die in de problematische schulden belanden.

‘Eropaf’ is een samenwerking tussen de gemeente Almere, woningcorporaties de Alliantie, GoedeStede en Ymere en hulpverleningsorganisaties GGD Flevoland, Kwintes en het Leger des Heils.

Binnen ‘Vroeg Eropaf’ werken de gemeente Almere, woningcorporaties de Alliantie, GoedeStede en Ymere en hulpverleningsorganisaties PLANgroep en Zorggroep Almere (in samenwerking met De Schoor) samen.

Bron: GGD Flevoland

2017-07-11T15:59:23+02:00