Hoogwaardige kwaliteit
Bevoegde trainers en docenten
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Maatwerk

800 extra woningen regio Eindhoven vanwege komst vluchtelingen

Home/Berichten/Nieuws/800 extra woningen regio Eindhoven vanwege komst vluchtelingen

Gemeenten, woningcorporaties en het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) slaan de handen ineen om de huisvesting van statushouders in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) in goede banen te leiden. Onder andere wordt de woningvoorraad uitgebreid, om verdringing op de woningmarkt te voorkomen. Ook maken de partners afspraken over een goede eerste begeleiding en komen er betere matches tussen de woningzoekende statushouders en hun beoogde woonplaats. Dat staat in het Actieplan Statushouders 2016-2017 dat op maandag 29 februari werd ondertekend en gepresenteerd. “De gemeenten en woningcorporaties in het stedelijk gebied Eindhoven willen en kunnen niet aan de kant staan waar het gaat om de huisvesting van vluchtelingen uit de brandhaarden van de wereld. Nadat zij een verblijfsvergunning hebben gekregen krijgen deze mensen een plek in de Nederlandse samenleving en daar hoort ook woonruimte bij.” Aldus Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu, voorzitter van de Taskforce Statushouders. De gemeenten, het COA en de corporaties ondertekenden het actieplan, de intenties worden ook onderschreven door de Provincie en de stichting Vluchtelingenwerk.

800 extra woningen
De samenwerkende partners willen graag helpen bij de woonopgave. Maar ze hebben ook oog voor de zorgen vanuit de maatschappij met betrekking tot verdringing op de woningmarkt. Op dit moment levert de huisvesting van statushouders geen knelpunten op. Maar om dat ook voor de toekomst te garanderen, komen er in 2016-2017 minimaal 800 extra woningen bij in de regio. Die woningen worden voor een groot deel gerealiseerd voor een mix van doelgroepen. Dat betekent dat deze maatregel niet alleen een positief effect heeft voor statushouders, maar voor alle woningzoekenden in de regio.

Urgentie
Het Rijk sprak onlangs het voornemen uit om mensen met een verblijfsvergunning niet meer als urgente woningzoekenden te beschouwen, maar de verantwoordelijkheid hiervoor bij de lokale overheden neer te leggen. De gemeenten in het SGE hebben in het Actieplan besloten dat die urgentie in en om Eindhoven in stand blijft. Het feit dat de corporaties en de gemeenten al ruim een jaar samenwerken aan het verbeteren van de transparantie voor woningzoekenden en aan een gezamenlijke urgentieregeling, betekent dat er al een goede basis is gelegd om de uitvoering van de huisvesting te vergemakkelijken. De afspraken over de uitvoering van de gezamenlijke urgentieregeling zijn eveneens op 29 februari ondertekend.

Taskforce Statushouders
In september 2015 werd door de portefeuillehouders Wonen in het Stedelijk Gebied Eindhoven een speciale taskforce voor de huisvesting van statushouders in het leven geroepen. Daarin namen naast de gemeenten ook vertegenwoordigers van de woningcorporaties, COA en Vluchtelingenwerk plaats. De taskforce heeft in de afgelopen periode gezamenlijk de opties verkend en een werkconferentie georganiseerd, waarbij ook de Provincie en het Rijk aanwezig waren. Vervolgens is het Actieplan Statushouders 2016-2017 geformuleerd, dat in de afgelopen weken door de colleges van B&W in het stedelijk gebied is vastgesteld en op 29 februari officieel werd ondertekend door de samenwerkende partijen.

Over het Stedelijk Gebied Eindhoven
Het Stedelijk Gebied Eindhoven is een samenwerking van negen gemeenten: Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De samenwerking is georganiseerd op een schaalniveau dat aansluit bij het leven van de inwoners. Zij maken dagelijks gebruik van alle kwaliteiten en voorzieningen van het stedelijk gebied, het is logisch om daar waar het meerwaarde heeft ook bestuurlijk de handen ineen te slaan. Dit gebeurt op basis van het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven dat in december 2013 werd ondertekend.

Bron: eindhoven.nl

Gerelateerd:
Training Interculturele Communicatie met Vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan en Eritrea

2017-07-11T15:04:16+02:00