Inhoud
Resultaat
Investering
Data

Als wijkbeheerder of huismeester krijg je vaak te maken met klachten over allerlei vormen van overlast: geluidsoverlast, blaffende honden, spelende kinderen, verwaarloosde tuinen, hoge bomen, ruzies over parkeren, treiteren en pesten  en ga zo maar door. De neiging van veel professionals is om dan meteen in de actiestand te schieten en de “veroorzaker” aan te spreken. Maar is dat nu wel verstandig? In deze training van 1 dag gaan we uitgebreid in op de verplichtingen van de verhuurder en de huurder. Dit geeft handvatten om elke melding eerst te toetsen en bij de klager de juiste verwachtingen te wekken. Het geeft de pprofessional een duidelijk stappenplan, waarin elke klacht snel wordt beoordeeld en wordt afgehandeld. Ook gaan we uitgebreid in op de interne samenwerking. Wanneer houdt het op voor de huismeester/wijkbeheerder en neemt de woonconsulent het over?

Programma

Kennis
– Wat zijn de verplichtingen van de huurder?
– Hoe ziet het beleid van jouw corporatie er uit?
– Het snel beoordelen van verschillende soorten overlastmeldingen.
– onderscheid last en overlast
– aanpak overlast en dossiervorming

Soorten gesprekken en gesprekstechnieken
– Gesprekken bij Last en Overlast: gesprek met melders, veroorzakers, bemiddelingsgesprekken
– Aanspreken op woongedrag: tuinen, verwaarlozing woning, vuilniszakken en goederen in portiek of op galerij.

Doelstellingen
Na afloop van de training:
– weet je wat de verplichtingen zijn van de huurder ten aanzien van woongedrag;
– ken je de mogelijkheden om op te treden tegen huurders die zich hier niet aan houden.
– beschik je over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om huurders aan te spreken op hun woongedrag.

TIJDSDUUR
 2 dagdelen

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 435,-  vrij van BTW per persoon
Inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch

Bel direct voor meer informatie (0597) 67 28 36

Bij inschrijving komt u op een wachtlijst. Vanaf 5 deelnemers incompany te organiseren.

Deze training wordt incompany georganiseerd worden op locatie van de opdrachtgever, door heel Nederland. Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan!

TIJDSDUUR
 2 dagdelen

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 435,-  vrij van BTW per persoon
Inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch

Bel direct voor meer informatie (0597) 67 28 36