Inhoud
Resultaat
Investering
Data

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen in vele vormen voor. Fysiek, seksueel, psychisch geweld, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Geweld in huiselijke kring gaat vaak geleidelijk. Beetje bij beetje wordt het erger. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende vormen van geweld en toch praten we er liever niet over. De pleger probeert te voorkomen dat er over wordt gepraat en het slachtoffer houdt uit schaamte vaak zijn of haar mond.

In de training werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gaat het over juist toepassen van deze meldcode. Waaruit bestaat de meldcode en wat valt er allemaal onder? Hoe kan ik verschillende vormen van geweld en dwang herkennen en hoe maak ik vervolgens mijn vermoedens bespreekbaar met mijn cliënt? Op welke wijze zorg ik dat mijn vertrouwensrelatie goed blijft? Met welke organisaties werk ik samen en hoe gaan we om met privacy?
Vervolgens gaan we aan de slag met casuïstiek en oefenen we in gespreksvoering met slachtoffers, familieleden en plegers.

Doelgroep
De training werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is bestemd voor medewerkers die vanuit hun rol als professional in contact staan met staan met ouders, kinderen en jongeren.

Programma
– Introductie meldcode
– Ontstaan meldcode en doorontwikkeling
– Stappenplan van de meldcode
– Herkenning en erkenning
– Meest voorkomende vormen bij de verschillende groepen, zoals
–      Cyclisch geweld binnen relaties;
–      Verwaarlozing, financiële uitbuiting en vernedering bij ouderen;
–      Huwelijksdwang en verstoting bij eer gerelateerd geweld.
– Delen van vermoedens met andere organisaties en Veilig Thuis (Privacywetgeving)
– Bespreekbaar maken van vermoedens van mishandeling met de cliënt.
– Hoe zorg ik dat mijn vertrouwensrelatie intact blijft:
–  Gespreksvoering. Ingebrachte casuïstiek bespreking met hulpvrager:
–       Slachtoffer, familielid en daderhulpverlening


Deze training is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (ID nummer: SKJ198815) met 6.50 punten.

Deelname aan Werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (ID nummer: 283396) levert 2 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen.
Levert 6.5 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners en aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing).
Geldt als één geaccrediteerde training voor bij Registerplein geregistreerde gezinshuisouders.

Hoofddoel:
– Je weet na het volgen van de training hoe je de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kunt inzetten.

Doelstellingen
– Je weet welke vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling er zijn.
– Je kunt een inschatting maken hoe om te gaan met eigen dilemma’s.
– Je bent in staat om vermoedens bespreekbaar te maken.
– Je weet wat de moeilijkheden bij het bespreekbaar maken zijn.

TIJDSDUUR 
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 425,- vrij van BTW per persoon

Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan wanneer u meer medewerkers wilt aanmelden!

Deze training wordt uitsluitend incompany gepland bij de opdrachtgever op locatie.

TIJDSDUUR 
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 425,- vrij van BTW per persoon

Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan wanneer u meer medewerkers wilt aanmelden!