Inhoud
Resultaat
Investering
Data

Sociale Huisvesting en Integratie van Statushouders
Gemeenten hebben de taak om een bepaald aantal vergunninghouders te huisvesten. Meestal komen statushouders terecht in een corporatiewoning. Wanneer een statushouder zich binnen een gemeente heeft gevestigd, dan moet er veel worden geregeld, zoals huisarts, school voor de kinderen, zaken in en rondom de woning, inkomensvoorzieningen en onderwijs. Wat mag je als woningcorporatie verwachten van vluchtelingenwerk en sociaal werkers?

Als corporatiemedewerker heb je een belangrijke rol in de huisvesting van statushouders en ondersteun je waar nodig in het integratieproces. Problemen ontstaan doordat veel nieuwkomers andere verwachtingen hebben hoe het in Nederland gaat. In een land als Eritrea zijn er geen toeslagen of huursubsidies en een lening vanuit de overheid kennen ze niet. Doordat de vele informatie die ze in Nederland krijgen niet altijd goed begrepen wordt, komen veel statushouders in geldproblemen.

In de cursus ‘Sociale Huisvesting en Integratie van Statushouders’ krijg je kennis en inzicht in wat nodig is bij het huisvesten van nieuwkomers, wat hun rechten en plichten zijn, wat van elkaar verwacht mag worden en welke rol jij en je organisatie hebben. Daarnaast train je je vaardigheden in het contact met statushouders.

Programma

 • Wet en regelgeving
  • Verschillende statussen
  • Asielprocedure
  • Verblijfsvergunning
  • Gezinshereniging
 • Rechten en plichten in Nederland
  • Verwachting en duidelijkheid
  • Informatievoorziening
  • Voorzieningen -18 en +18
 • Huisvesting
  • Verwachtingen en waar nodig bijstellen
  • Wachttijd in Nederland voor een woning
 • Maatschappelijke participatie
  • Rol van de corporatie
  • Overleg netwerk/leefomgeving/buurthuizen/rol van de huismeester
 • LIVEgesprekken met ervaringsdeskundigen uit Syrië en Eritrea vanuit hun perspectief
 • Taalbarrière
 • Communicatie macht / onmacht
 • Nederlandse cultuur versus Oosterse cultuur
 • Familie

Doelstellingen

 • Je hebt kennis en inzicht in de wet- en regelgeving.
 • Je weet wat de verantwoordelijkheid is van jouw corporatie en wat je van andere samenwerkingspartijen mag verwachten.
 • Je hebt handvatten gekregen om statushouders goed te begeleiden, in je rol als verhuurder.
 • Je hebt handvatten gekregen om de statushouders zo nodig door te verwijzen naar de juiste hulp.

TIJDSDUUR 
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Vraag direct een offerte aan wanneer u deze cursus bij u op locatie wilt organiseren!

Deze cursus wordt incompany georganiseerd door heel Nederland op locatie van de opdrachtgever. Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan!

TIJDSDUUR 
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

INVESTERING
Vraag direct een offerte aan wanneer u deze cursus bij u op locatie wilt organiseren!