Inhoud
Resultaat
Investering
Data
Referenties

Als sociaal wijkbeheerder of woonconsulent  krijg je in je werk ook te maken met meldingen van huiselijk geweld of het vermoeden van kindermishandeling. Vaak kom je in een moeilijke positie, omdat je deze vermoedens wel wilt delen om erger te voorkomen. Tegelijkertijd wil je ervoor zorgen dat je wel als laagdrempelig en vertrouwd persoon in de wijk wilt blijven werken. In de thematraining Signaleren van huiselijk geweld krijg je de benodigde handvatten hoe je hier mee om kunt gaan. Tijdens het ochtendgedeelte worden de verschillende vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld besproken. Daarnaast wordt stilgestaan bij dilemma’s die bij het herkennen en melden op geweld een rol kunnen spelen. Casussen en films worden hierbij gebruikt als ondersteunend lesmateriaal.

Het middagdeel bestaat uit het leren werken met de landelijke meldcode van Aedes en het op professionele wijze leren signaleren van de verschillende vormen van kindermishandeling. Daarnaast is er aandacht voor het meldpunt kindermishandeling en het steunpunt huiselijk geweld en wat zij kunnen beteken voor jouw corporatie.

Programma
– De rol van het niet pluis gevoel;
– Het signaleren en in kaart brengen van huiselijk geweld; kindermishandeling en ontspoorde mantelzorg;
– De emoties die deze problematiek bij uzelf oproept;
– De grenzen van het vak: adequaat doorverwijzen;
– Advies inwinnen bij steunpunt huiselijk geweld en werken met de Meldcode van Aedes.

Doelstellingen
– De cursist weet welke vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling er zijn;
– De cursist kan aan de hand van deze kennis inschatten hoe er contact moet worden gelegd met hulpverlening en/of steunpunten voor huiselijk geweld en/of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling(AMK);
– De cursist kan een inschatting maken hoe om te gaan met eigen dilemma’s en weet gebruik te maken van de meldcode van Aedes.

TIJDSDUUR
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 435,- vrij van BTW per persoon

Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan wanneer u meer medewerkers wilt aanmelden!

Deze training wordt incompany georganiseerd op locatie van de opdrachtgever. Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan!

Marcia van Mourik, woonconsulent bij SWB over de samenwerking en training:
Wij hebben een leuke en goede samenwerking gehad met Bureau Veiligheid. De contacten waren goed en er waren geen onduidelijkheden. De training was leerzaam en indrukwekkend. De inhoud sloot aan op onze wensen en de trainer vertelde alles vanuit de praktijk. Wij weten nu hoe we huiselijk geweld kunnen signaleren en wat wij kunnen doen.

Cursisten over de thematraining Signaleren van huiselijk geweld:
Voldeed geheel aan mijn verwachtingen.
Wat mij erg aansprak was de persoonlijke aandacht. Feiten, theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden.
Ik kijk nu anders naar bewoners en de gesprekken die ik voer.
Zeer goed ingestoken, geen aanvullingen.

TIJDSDUUR
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 435,- vrij van BTW per persoon

Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan wanneer u meer medewerkers wilt aanmelden!