Inhoud

Op een telefoonvrije school ziet een docent dat een leerling op zijn telefoon zit en hij spreekt hem aan. De leerling ontkent en na een pittige discussie hierover zegt de leerling: “’ik denk er even een minuutje over na of ik m’n telefoon wel of niet aan je geeft”. De docent die er ondertussen helemaal klaar mee is wordt inwendig kwaad en doet z’n best zichzelf te beheersen.

De volgende dag staan de ouders van de jongen in de klas en wordt de docent in niet mis te verstaande woorden aangesproken op deze escalatie.

Wat gaat eraan vooraf:

 1. Het zoveelste incident rondom een telefoon.
 2. Het mondiger worden van jongeren, inclusief uitgedaagd worden.
 3. Het gevoel te hebben de regie kwijt te zijn.
 4. Er eigenlijk helemaal klaar mee zijn.
 5. Ouders die zich scharen achter hun kind en medewerkers ter verantwoording roepen zonder de context te kennen.

Er ontstaat op school een tweedeling. Wie durft nog wel en wie durft niet meer leerlingen en ouders aan te spreken op (grensoverschrijdend)  gedrag. Velen maken een terugtrekkende beweging, bang voor escalatie. Nog een enkeling stapt naar voren en dit worden steeds dezelfde personen.

Wat hebben we school, team en individu nodig:

 1. Beschikken we over een gedegen, concreet, in de praktijk te hanteren protocol omtrent acceptabel en niet acceptabel gedrag en de consequenties van het overtreden van de norm?
 2. Is dit protocol breed bekend en gedragen door het personeel en hanteren we dezelfde norm? Zijn de leerlingen en ouders bekend met dit protocol
 3. Het personeel trainen. Waar ligt de grens en hoe kun je gedrag effectief beïnvloeden. Hoe ga ik om met mezelf in spanningsvolle situaties?
 4. Hoe ondersteun in mijn collega in de stijl (ruimte geven of begrenzen) die (nog) niet de zijne/hare is?
 5. Hoe geef ik feedback wanneer ik zie dat een situatie niet zoals afgesproken verloopt?
 6. Hoe zorg ik dat mijn personeel goed en deskundig wordt opgevangen na een incident?
 7. Hoe monitor ik of mijn personeel nog bestand is tegen de druk (chronische stress en uitval)?

 

Bouwstenen:

 1. Ondersteuning bij het maken van een gedegen, concreet en te hanteren protocol
 2. Trainen van het personeel in het omgaan met agressie (norm, spanning en effectieve aanpak van het gedrag, zowel emotioneel als grensoverschrijdend)
 3. Feedback training – onderlinge omgangsvormen voor een veilig werk- en schoolklimaat
 4. Training deskundige opvang en nazorg door collega’s (al dan niet opvangteam na calamiteiten)

De school kan facultatief bouwstenen afnemen, afhankelijk van de bouwstenen die al aanwezig zijn.

Ook kan men hulp inroepen om de status van de school door te lichten om te stand van zaken en de ontwikkelpunten te ontdekken.

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@bureau-veiligheid.nl of bel (06) 26 15 05 74.

 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op via info@bureau-veiligheid.nl of bel (06) 26 15 05 74 om de mogelijkheden bij u op school te bespreken.