Inhoud
Investering
Data
Ervaringen opdrachtgevers

Een van de belangrijkste uitdagingen waarmee veel ouderen te maken krijgen is sociale isolatie en eenzaamheid. Veel senioren verliezen hun sociale netwerken en dat kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid en depressie. Tijdens de huisbezoeken bied je hen een luisterend oor en oprechte aandacht.

Preventief huisbezoeken bij ouderen heeft als doel om te weten te komen hoe het met de ouderen gaat die zelfstandig wonen; wat zijn hun wensen en behoeften om gelukkig en zo lang als mogelijk zelfstandig te wonen.  Met behulp van een uitgebreide vragenlijst worden vragen gesteld over gezondheid, wonen, mobiliteit, financiën, behoefte aan zorg- en dienstverlening, tijdsbesteding en contacten.

Als ouderenvoorlichter heb je een belangrijke ogen en oren functie. Je komt bij mensen in huis en je kunt zodoende afwijkende gedragingen of zorgsignalen signaleren, zoals verwaarlozing, eenzaamheid, vermoedens van ouderenmishandeling of dementie. De training wordt ingestoken vanuit praktijksituaties en ondersteund met interactieve theorie.

Doelgroep:
De training is bestemd voor ouderenvoorlichters die op huisbezoek gaan bij ouderen.

Doelstellingen

 • Je weet wat zorgsignalen zijn, hoe te herkennen en concreet door te melden;
 • Je hebt algemene vaardigheden hoe hoe je het gesprek inzet bij ouderen.

Inhoud

 • Hoe ga je in gesprek? Hoe ga je om met de vragenlijst?
 • Zorgsignalen: eenzaamheid, verwaarlozing, hoe ziet het huis eruit, sociaal netwerk.
 • Open en belangstellend zijn naar de achtergronden van de oudere.

Opzet van training;

 • Eerste indruk;
 • Het belang van preventieve huisbezoeken
 • Eenzaamheid en sociale isolatie, verbinding en sociale steun
 • Vroeg signalering gezondheid
 • Leefomstandigheden en veiligheid
 • Voorlichting en bewustwording
 • Emotionele ondersteuning
 • Zorgsignalen:
  • Overbelaste mantelzorgers
  • Eenzaamheid
  • Verwaarlozing
  • Dementie
  • Mishandeling en uitbuiting
 • Rapport maken;
 • Echt contact maken. Hoe doe je dat. Wat doe je als oudere dit afwendt;
 • Draagkracht en draaglast;
 • Gesprekstechnieken;
 • Terugrapportage;
 • Intervisie.

 

TIJDSDUUR 
1 dag

GROEPSGROOTTE

Incompany in overleg

INVESTERING
Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan!

Deze training wordt uitsluitend incompany georganiseerd op locatie van de opdrachtgever, door heel Nederland.

Bets van der Stel, vrijwilliger Signalerend Huisbezoek bij Welzijn Hoeksche Waard:
De deskundigheid van de trainer sprak me erg aan.

Marja Buth, vrijwilliger Signalerend Huisbezoek bij Welzijn Hoeksche Waard:
Herkenning, erkenning en heel veel leermomenten.

Janneke de Graaf, vrijwilliger Signalerend Huisbezoek bij Welzijn Hoeksche Waard:
Wat ik nu kan toepassen is om meer zelfverzekerd de gesprekken aan te gaan.

TIJDSDUUR 
1 dag

GROEPSGROOTTE

Incompany in overleg

INVESTERING
Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan!