Inhoud
Resultaat
Investering
Data

Jaarlijks blijven duizenden leerlingen om diverse redenen thuis. Als leerkracht, intern begeleider of leerplichtambtenaar zijn er verschillende mogelijkheden en maatregelen beschikbaar om schoolverzuim aan te pakken. Inzet van zorg of repressie zijn twee van de meest gekozen opties die ingezet worden om schoolverzuim te stoppen of om herhaling te voorkomen.

Echter… in veel gevallen zijn er eerder aanwijzingen op te merken die op mogelijk schoolverzuim kunnen wijzen, maar met een adequate aanpak niet hoeven leiden tot verergering van de problematiek.

Bureau Veiligheid biedt een training aan voor leerkrachten en intern begeleiders met als doel om schoolverzuim preventief aan te pakken. Wat doe je als verzuim- of zorgcoördinator om schoolverzuim tegen te gaan?  Wat zijn risicofactoren? Welke rol heb jij als professional en welke rol hebben de ouders? Hoe zet je ouderbetrokkenheid in? Hoe kan de school samenwerken met ouders en andere professionals? Welke vragen kun je ouders en kinderen stellen zodat ze zich meer ondersteund voelen?

Programma
– Geoorloofd en ongeoorloofd schoolverzuim
– Risicofactoren en vroegtijdig signaleren
– Wat is je rol als leerkracht/school
– Ouderbetrokkenheid stimuleren
– Wanneer schakel je hulp in en met wie ga je dan in gesprek
– Hoe maak je vroegtijdig contact met ouders en kinderen, zonder een bedreiging voor ze te zijn
– Uitgangspunten in het contact
– Van klacht naar kracht
– Voorkomen van terugval

– Incompany uitbreiding mogelijk met onderdeel: Psychologische problemen bij kinderen
– Niet gericht op schoolverzuim in culturele context. Zie hiervoor Interculturele Communicatie in het Onderwijs.

Voor wie?
Leerkrachten, Verzuimcoördinatoren, IB-ers en directie in PO en VO.

Stuur een e-mail naar info@bureau-veiligheid.nl met als onderwerp Schoolverzuim en uw eventuele vraag.

Doelstellingen:
Vroegtijdig kunnen herkennen van verzuim;
Vanuit vertrouwen contact hebben met ouders en kinderen;
Getrainde vaardigheden in preventieve gespreksvoering met ouders en kinderen.

TIJDSDUUR
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING OPEN INSCHRIJVING
Open inschrijving: € 395,- vrij van BTW per persoon
Dagarrangement (indien van toepassing (€ 45,-)

INVESTERING INCOMPANY
Groepsprijzen incompany zijn op aanvraag. Vraag direct een aantrekkelijke offerte aan wanneer u deze training bij u op locatie wilt organiseren!

25 november – Woerden
30 november – ZOOM
3 maart 2022 – Gouda
12 april – Woerden
13 april – ZOOM
5 april – Asten
17 mei – Soest

Incompany trainingen worden in overleg gepland bij de opdrachtgever op locatie.

TIJDSDUUR
1 dag

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

OPEN INSCHRIJVING
25 november – Woerden
30 november – ZOOM
3 maart – Gouda
12 april – Woerden
13 april – ZOOM
5 april – Asten
17 mei – Soest

INVESTERING
€ 395,- vrij van BTW
Dagarrangement (indien van toepassing (€ 45,-)

Vraag vrijblijvend een aantrekkelijke incompany offerte!