Inhoud
Resultaat
Investering
Data
Reacties deelnemers

Jaarlijks blijven duizenden leerlingen om diverse redenen thuis. Als leerkracht, intern begeleider of leerplichtambtenaar zijn er verschillende mogelijkheden en maatregelen beschikbaar om schoolverzuim aan te pakken. Inzet van zorg of repressie zijn twee van de meest gekozen opties die ingezet worden om schoolverzuim te stoppen of om herhaling te voorkomen.

Echter… in veel gevallen zijn er eerder aanwijzingen op te merken die op mogelijk schoolverzuim kunnen wijzen, maar met een adequate aanpak niet hoeven leiden tot verergering van de problematiek.

Bureau Veiligheid biedt een training aan voor leerkrachten en intern begeleiders met als doel om schoolverzuim preventief aan te pakken. Wat doe je als verzuim- of zorgcoördinator om schoolverzuim tegen te gaan?  Wat zijn risicofactoren? Welke rol heb jij als professional en welke rol hebben de ouders? Hoe zet je ouderbetrokkenheid in? Hoe kan de school samenwerken met ouders en andere professionals? Welke vragen kun je ouders en leerlingen stellen zodat ze zich meer ondersteund voelen?

Programma
– Geoorloofd en ongeoorloofd schoolverzuim
– Risicofactoren en vroegtijdig signaleren
– Wat is je rol als leerkracht/school
– Ouderbetrokkenheid stimuleren
– Wanneer schakel je hulp in en met wie ga je dan in gesprek
– Hoe maak je vroegtijdig contact met ouders en leerlingen, zonder een bedreiging voor ze te zijn
– Uitgangspunten in het contact
– Van klacht naar kracht
– Voorkomen van terugval

– Niet gericht op schoolverzuim in culturele context. Zie hiervoor Interculturele Communicatie in het Onderwijs.

Voor wie?
Leerkrachten, Verzuimcoördinatoren, IB-ers en directie in het Voortgezet Onderwijs.
Leerkrachten, Verzuimcoördinatoren, IB-ers en directie in het Primair Onderwijs – incompany.

Stuur een e-mail naar info@bureau-veiligheid.nl met als onderwerp Schoolverzuim en uw eventuele vraag.

Doelstellingen:
Vroegtijdig kunnen herkennen van verzuim;
Vanuit vertrouwen contact hebben met ouders en leerlingen;
Getrainde vaardigheden in preventieve gespreksvoering met ouders en leerlingen.

TIJDSDUUR
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING OPEN INSCHRIJVING
Open inschrijving: € 455,- vrij van BTW per persoon
Dagarrangement € 79,-

INVESTERING INCOMPANY
Groepsprijzen incompany zijn op aanvraag. Vraag direct een aantrekkelijke offerte aan wanneer u deze training bij u op locatie wilt organiseren!

2024 Voortgezet Onderwijs:
11 april – Gouda
11 juni – Amstelveen
3 oktober – Zwolle
7 november – Amstelveen

Incompany trainingen worden in overleg gepland bij de opdrachtgever op locatie. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Mireille Kops-Matser, verzuimcoördinator bij Leerpark Arnhem:
Het was zeker een geslaagde training. Ik heb handvatten en nieuwe inzichten van de trainer gekregen. Fijn ook om ervaringen te delen met mededeelnemers.

Gijs Rolloos, Zorgcoördinator bij Willem de Zwijger College:

Wat me erg aansprak in de training waren de handvatten voor de aanpak van schoolverzuim en de gesprekken met collega’s (andere deelnemers via open inschrijving).

TIJDSDUUR
1 dag

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

OPEN INSCHRIJVING

2024 Voortgezet Onderwijs:
11 april – Gouda
11 juni – Amstelveen
3 oktober – Zwolle
7 november – Amstelveen

INVESTERING
€ 455,- vrij van BTW
Dagarrangement € 79,-

Vraag vrijblijvend een aantrekkelijke incompany offerte!