Inhoud
Doelstellingen
Investering

Binnen de school krijg je als docent of conciërge soms te maken met agressie situaties in al z’n gradaties die veel impact  kunnen hebben. Van een ouder die witheet z’n pijlen op jou richt, scheldende leerlingen, doodsverwensingen tot aan fysiek geweld.
Als school wil je een veilig baken zijn voor zowel leerlingen als voor medewerkers. Een belangrijk onderdeel in het zorgdragen van een gezond werkklimaat is dat medewerkers zich gehoord en gesteund weten.

De training Opvanggesprekken en Nazorg van collega’s heeft als doel om deelnemers, die de opvang en nazorg op zich nemen, kennis en vaardigheden aan te bieden in het voeren van opvanggesprekken. Direct na een incident gaat het erom de veiligheid te herstellen en steun te bieden aan het slachtoffer. Tijdens de training is er aandacht voor het verloop van een verwerkingsproces en het herkennen van signalen wanneer de verwerking stagneert. Het oefenen met opvanggesprekken wordt laagdrempelig en ongedwongen gedaan met ondersteuning van een trainingsacteur. Deze werkwijze garandeert waardevolle en levensechte leermomenten.

Doelgroep
De training Opvanggesprekken en Nazorg van collega’s is bestemd voor het management en en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de opvang van collega’s na ingrijpende voorvallen.

Inhoud
– Proces van gestructureerde opvang en nazorg;
– Agressie en psychotrauma;
– Stressreacties;
– Verschillende fasen bij verwerking;
– Herkennen van signalen wanneer de verwerking stagneert;
– Taken en verantwoordelijkheden van leidinggevende;
– Oefenen opvanggesprekken;
– Grenzen en beperkingen van opvang en eventuele doorverwijzing;
– Veiligheidsmaatregelen en protocol;
– Praktische tips;
– Samenvatting en evaluatie.

Doelstellingen
– Steun kunnen bieden aan collega’s na ingrijpende voorvallen;
– In staat zijn het verloop van de verwerking te herkennen en hierop te anticiperen.

TIJDSDUUR
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
2 – 10 deelnemers

INVESTERING
Vraag een vrijblijvende incompany offerte om deze training bij u op school te organiseren!

TIJDSDUUR
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
2 – 10 deelnemers

INVESTERING
Vraag een vrijblijvende incompany offerte om deze training bij u op school te organiseren!