Inhoud
Resultaat
Investering
Data
Referenties

Wijk- en buurtbeheer is sterk in ontwikkeling.  Samenwerking is het sleutelwoord en alle betrokkenen in een wijk of buurt kunnen hier hun steentje aan bijdragen.

Als buurtbeheerder, wijkbeheerder, huismeester of complexbeheerder bij een woningcorporatie ben je het aanspreekpunt voor bewoners. Je levert een grote bijdrage aan het woongenot van de huurder. Maar hoe krijg je die huurder actief? En hoe zorg je ervoor dat je niet alleen maar klachten behandelt, maar ook zaken voor bent?

Het werkgebied van veel buurtbeheerders is in de afgelopen jaren steeds groter geworden. Hoe stel je dan de juiste prioriteiten. En hoe zorg je ervoor dat jouw corporatie tijd en geld vrij maakt om problemen écht aan te pakken?

In deze cursus ga je actief aan de slag om de knelpunten in jouw wijk in kaart te brengen en verbeterpunten op te stellen. Naast de interactieve theorie is er veel ruimte voor praktijk. Zo wordt er een excursie georganiseerd naar een wijk waar we de theorie in praktijk brengen.

Dag 1:
– Probleemgedrag van huurders; overlast en wanbewoning aanpakken
– Soorten probleemgedrag en verplichtingen van de huurder en de verhuurder;
– Mogelijkheden huurders aan te spreken en aan te pakken;
– Planmatig werken en planmatig handhaven.

Dag 2:
– Huurders betrekken en activeren:
– Opzetten en onderhouden van zelfbeheer groepen;
– De praktijk van de deelnemers: Foto’s, discussies en tips;
– Schoon, heel en veilig en de Broken Windows theorie en praktijk;
– Excursie naar een wijk;
Het betrekken van Partijen en Instanties;
– Laatste vragen en afronding.

Doelstellingen:
Na het volgen van de Cursus Optimaal Buurtbeheer:
– Herken je de eerste signalen van problemen en kun je hier op in spelen;
– Ken je de rechten en verplichtingen van huurder en corporatie bij overlast;
– Kun je planmatig werken aan een betere leefbaarheid in complex en buurt;
– Weet je de belangrijkste technieken bij het aanspreken van huurders;
– Ken je het belang van netwerken en kun je dit in de praktijk brengen.

TIJDSDUUR 
2 dagen

GROEPSGROOTTE
Maximaal 12 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 930,-  vrij van BTW per persoon
Dagarrangement koffie/thee en lunch: 2 x € 75,-

12 en 26 maart 2024 Arnhem-Nijmegen via open inschrijving.

17 en 24 september 2024 in Amstelveen via open inschrijving.

1 en 8 oktober 2024 in Capelle aan den IJssel via open inschrijving.

Incompany cursussen worden in overleg gepland bij de opdrachtgever op locatie.

Opdrachtgever aan het woord:
Clavis in Terneuzen heeft nieuwe teams Buurtbeheer samengesteld. Bureau Veiligheid mocht de Cursus Optimaal Buurtbeheer verzorgen.
Clavis blikt terug: Er is door Bureau Veiligheid goed ingespeeld op de klantvraag. Plenaire meerdaagse cursus is goed omgebouwd naar maatwerk en er is bovendien snel geschakeld. De trainer had zich ondanks korte voorbereidingstijd goed ingelezen en voorbereid door middel van voorbespreking met de wijkcoördinator. Evenals de cursisten ben ik erg tevreden over Bureau Veiligheid.

Ervaringen van deelnemers tijdens de Cursus Optimaal Buurtbeheer bij Pré Wonen:
Prettige manier van vertellen en overbrengen. Onderling uitdelen + feedback.
De voorbeelden zetten aan tot creatief en praktisch denken.
Ik heb nu veel meer inzicht in leefbaarheid acties.
De aangereikte handvatten, met name voor de vraag “wat is overlast”.
Goed om onderling contact met andere buurtbeheerders te hebben.

TIJDSDUUR 
2 dagen

GROEPSGROOTTE
Maximaal 12 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 930,-  vrij van BTW per persoon
Dagarrangement koffie/thee en lunch: 2 x € 75,-

Bel direct voor meer informatie (0597) 67 28 36