Inhoud
Resultaat
Investering
Data
Referenties

Als medewerker bij een woningcorporatie, kom je steeds meer en meer in contact met kwetsbare bewoners. Kwetsbaar zijn kan op vele manieren en ziet er bij mensen ook verschillend uit. De één komt in het dagelijks contact goed uit zijn woorden en er lijkt niets aan de hand… totdat je in de woning komt. Bij een ander heb je bij twee woorden of de aanblik van de huurder al genoeg informatie: hier is meer aan de hand.

De training Motiverende Gespreksvoering  is een training waarin gespreksvoering centraal staat. ‘Hoe kun je met mensen in gesprek komen die in een kwetsbare positie zitten en hier zelf niet uit komen?’ Hoe ga je vervolgens om met eventuele weerstand of ontkenning? Wat neem je als uitgangspunt? Hoe maak je ambivalentie bespreekbaar? Hoe en welke afspraken maak je? Hierbij kan het gaan om bewoners met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB), bewoners met verslavingsproblematiek en/of psychiatrische problemen.

Programma
– Principes van motiverende gespreksvoering;
– Houding en gedrag in contact met kwetsbare bewoners;
– Hoe om te gaan met weerstand;
– Wat is verandertaal;
– Hoe zorg je voor verandertaal;
– Welke gesprekstechnieken zet je in om verandertaal uit te lokken;
– Dilemma’s met betrekking tot veranderen bespreken;
– Voor- en nadelen om wel of niet te veranderen;
– Weerhouden om te veranderen.
– Wensen en belangen bewoner vanuit zijn of haar situatie;
– Hoe maak je ambivalentie bespreekbaar?
– Belangen van de ander als uitgangspunt.

Doelstellingen
– De cursist leert in gesprek met kwetsbare mensen om afspraken te maken;
– De cursist krijgt inzicht in meer veranderingsbereidheid;
– De cursist is in staat om gesprekken te voeren met kwetsbare huurders en weet wat wel en niet te doen om professioneel contact te maken.

TIJDSDUUR
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 445,- vrij van BTW per persoon

Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan wanneer u meer medewerkers wilt aanmelden!

Donderdag 11 juni 2020 in Woerden via open inschrijving

Incompany trainingen worden in overleg gepland bij de opdrachtgever op locatie.

Reacties van deelnemers op de vraag welke vaardigheden ze toe willen gaan passen:
– Huurder zelf laten nadenken over oplossing.
– Veranderen van gesprekstechniek en voor- en nadelen benoemen
– Reflectief luisteren.
– Huurders meer ruimte geven om zelf oplossingen aan te dragen.
– Minder oplossingen aandragen, maar vanuit de bewoner laten komen.
– Vragen stellen en de oplossing bij de huurder laten.
– Minder oplossingsgericht beginnen, eerst proberen goed contact te maken.

TIJDSDUUR
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 445,- vrij van BTW per persoon

Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan wanneer u meer medewerkers wilt aanmelden!