Inhoud
Resultaat
Investering
Data

Leerlingen met ontwikkelingsstoornissen kunnen ernstig belemmerd worden in hun deelname aan het onderwijs. Ze presteren vaak minder goed en hebben moeite met concentratie, zijn dromerig, impulsief, snel overprikkeld, of vinden het moeilijk om contact te maken met andere leerlingen.

Door bijvoorbeeld van een leerling met autisme veel flexibiliteit te vragen, kan het zijn dat zijn angst of agressie groter worden en dat ontneemt het zicht op de stoornis, wat weer leidt vaak tot gedragsproblemen. Ook de thuissituatie en hoe in de eigen omgeving wordt gereageerd heeft grote invloed op de stoornis.

Binnen het onderwijs heb je een belangrijke rol in het signaleren van gedragsproblemen of ontwikkelingsstoornissen. Hoe herken je leerlingen met bijvoorbeeld AD(H)D, ASS of angststoornissen? Welke invloed heeft een stoornis op de ontwikkeling van een leerling? Welke invloed kan de stoornis hebben op het gedrag? Hoe en welke ondersteuning kun je geven? Hoe krijg je een leerling met ADHD aan het werk? Hoe kun je overvraging zo veel mogelijk voorkomen? Wat is de invloed van de omgeving op de stoornis?

Het belangrijkste doel in deze is een snelle signalering. Daarvoor is kennis nodig van symptomen om aansluitend hierop in gesprek te kunnen gaan met zowel leerling en ouders. Let wel: diagnoses stellen is niet de bedoeling! Wel het werken met signalen en daar adequate hulp voor inzetten.

Programma
– Normaal vs afwijkend gedrag
– Risicofactoren die kunnen leiden tot gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen
– ontwikkelingsstoornissen: AD(H)D, ASS, angststoornissen
– Kenmerken, gedrag en gevolgen van de ontwikkelingsstoornissen
– Uitvragen van signalen bij ouders, duidelijk krijgen of er verschil in signalen zijn in de school -en thuissituatie
– Handvatten voor de dagelijkse praktijk om gedragsproblemen die kunnen ontstaan door een onhandige benadering te minimaliseren.
– Benaderingswijze op school
– Gesprekstechnieken richting ouders en leerling – met ondersteuning van een trainingsacteur

LVB wordt via open inschrijving niet meegenomen in de training. Incompany is dit mogelijk als toegevoegd onderdeel, afhankelijk van het schooltype.

Doelstellingen
– Inzicht in signalering van een ontwikkelingsstoornis;
– Kennis van een aantal ontwikkelingsstoornissen vergroten;
– Vaardigheden gesprekstechnieken vergroten naar ouders en leerlingen.

TIJDSDUUR
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING OPEN INSCHRIJVING
Open inschrijving: € 435,- vrij van BTW per persoon
Dagarrangement € 75,-

INVESTERING INCOMPANY
Groepsprijzen incompany zijn op aanvraag. Vraag direct een aantrekkelijke offerte aan wanneer u deze training bij u op locatie wilt organiseren!

15 juni 2023 – Amsterdam via open inschrijving

Incompany trainingen worden in overleg gepland bij de opdrachtgever op locatie. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

TIJDSDUUR
1 dag

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

OPEN INSCHRIJVING
15 juni – Amsterdam

INVESTERING
€ 435,- vrij van BTW
Dagarrangement € 75,-

Vraag vrijblijvend een aantrekkelijke incompany offerte!