Inhoud
Resultaat
Investering
Data
Ervaringen

Het klinkt als een cliché: klantvriendelijk communiceren. Dat doe ik toch. Klantvriendelijk communiceren is een continu proces; denken vanuit de positie van je klant, de huurder.

De eerste ontmoeting is bepalend voor de beeldvorming die de klant heeft over uw organisatie. Klantvriendelijk Communiceren met bewoners is dus van groot belang voor het imago. Door de klant vriendelijk en professioneel te benaderen laat dit een goed visitekaartje voor de organisatie achter.
Klantgericht communiceren door medewerkers betekent vooral effectief communiceren. Het is vaak balanceren op een slap koord. Uw huurders moeten het gevoel krijgen dat hun vragen (en eventuele eisen) serieus worden genomen, en tegelijkertijd moet de medewerker zijn organisatie en haar (on)mogelijkheden goed kunnen overbrengen. We gaan uitvoerig aan de slag met communicatieve vaardigheden die onontbeerlijk zijn bij klantgericht communiceren.

Programma
– Achtergrondkaders van communicatie;
– De invloed van referentiekaders en interpretatie;
– Gesprekstechnieken;
– Verschillen en overeenkomsten tussen de telefoon en de balie (face-to-face);
– Vraagsoorten en hun bijbehorende praktijkproblemen;
– Gebruik van de stem, woordgebruik en taalniveau;
– Correcte houding en klantvriendelijk optreden;
– Oefenen met het aanspreken en te woord staan van huurders;
– Oefenen in het omgaan met klachten (onderdeel zonder omgaan met agressie).

Doelstellingen
– Inzicht in uw vaardigheden op het gebied van communicatie en hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden;
– In kunnen spelen op de belangen van uzelf en van anderen.

TIJDSDUUR
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 435,- vrij van BTW per persoon

Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan wanneer u meer medewerkers wilt aanmelden!

Deze training wordt uitsluitend incompany georganiseerd op locatie van de opdrachtgever. Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan!

Reacties van deelnemers na afloop van de training:
– Complete training is toepasbaar in de praktijk.
– Problemen kunnen begrijpen.
– Toepassen van het faseren van een gesprek.

TIJDSDUUR
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 435,- vrij van BTW per persoon

Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan wanneer u meer medewerkers wilt aanmelden!