Inhoud
Module 1: Opvoedondersteuning
Module 2: Onderwijs
Module 3: Hulpverlening


Voorkennis
Om deel te mogen nemen aan de modules is het verplicht om de afgelopen 3 jaar deel te hebben genomen aan de training Communicatie met Statushouders of de training Interculturele Communicatie.

 

Informatie over de modules is te vinden in de tabbladen.

Neem voor meer informatie contact met ons op via (0597) 67 28 36 of info@bureau-veiligheid.
Vanzelf kunt u ook vrijblijvend een offerte aanvragen om deze cursus bij u op locatie te organiseren. Dit kan door heel Nederland.

Module 1: Opvoedondersteuning


Een Syrisch gezin bestaat uit vier schoolgaande kinderen. 
De jongste twee kinderen gaan naar het basisonderwijs. De twee oudsten naar het voortgezet onderwijs.  Vader Hasan doet vrijwilligerswerk in een bejaardentehuis. Moeder Faruz is thuis en zorgt voor de kinderen.

Vóór hun vlucht uit Syrië woonden zij in een flat met de rest van de familie. Daar was iedereen verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen.
Door al die veranderingen en de cultuuromslag die zij als gezin hebben meegemaakt is het voor moeder Faruz moeilijk om haar kinderen volgens de regels op te voeden.

Hun oudste zoon Ahmed heeft gedragsproblemen. Hij blijft vaak weg en komt laat in de nacht thuis.  Volgens de ouders is er niets aan de hand met Ahmed. En ze geloven dat wanneer je hem hardhandig aanpakt dat het goedkomt. Problemen bestaan niet. Vooral problemen met kinderen worden zoveel mogelijk binnenshuis gehouden.

Doel van de training
In de module Opvoedondersteuning krijg je kennis en inzicht in opvoeding van ouders met een andere culturele achtergrond en de rol van de familie hierin. Je gaat de drempel over om met ouders met een andere culturele achtergrond in gesprek te gaan en hun te informeren over opvoeding en ondersteuning. Je leert hoe nieuwkomers aankijken tegen hulpinstanties en krijgt vaardigheden hoe je het gesprek hierover aangaat. Na afloop ben je beter in staat om de ouders te ondersteunen bij de opvoeding.

Module 1: Opvoedondersteuning
Dinsdag 16 oktober van 09.00 – 12.00 uur in Gouda
Prijs per deelnemer is € 225,- BTW vrij
Arrangementskosten zijn € 45,- inclusief lunch na afloop

Module 2: Onderwijs

Herkenbaar?
Ahmed is 14 jaar oud. In 2015 is hij met zijn ouders gevlucht uit Syrië. Zij komen uit het binnenland van Syrië. De ouders van Ahmed zijn traditioneel en spreken de Nederlandse taal niet.
Na een verblijf van 1 jaar in het AZC wonen Ahmed en zijn familie in een zelfstandige woning in een gemeente. Ahmed heeft een jaar in een I.S.K. (internationale schakelklas) gezeten

Ahmed zit nu in de tweede klas van het VMBO. De ouders van Ahmed komen niet naar  ouderavonden en 10 minuten gesprekken vanwege de taalbarrière. Het is de wens van de ouders dat Ahmed gaat studeren en advocaat of dokter wordt. Na een gesprek met de mentor heeft Ahmed te horen gekregen dat hij niet naar de universiteit kan gaan met een VMBO diploma.
Sinds het gesprek is Ahmed een paar dagen niet op school verschenen.
De schoolmaatschappelijk werker heeft Ahmed gebeld en een afspraak gemaakt om bij hem thuis langs te komen voor een gesprek met zijn ouders. De moeder neemt geen deel aan het gesprek. Zij staat in de keuken om eten te maken. Het gesprek loopt moeizaam.

Ouders van Syrische, Eritrese en andere nieuwe Nederlandse kinderen missen vaak kennis van het Nederlandse onderwijs. Ze hebben vaak niet genoeg opleiding om hun kind te helpen met huiswerk bijvoorbeeld. Verder blijkt vaak dat de tien minuten gesprekken te kort zijn vanwege de taalbarrière en hiërarchische rolverhouding. Deze ouders kijken vaak anders naar school dan de leerkrachten. Ouders vinden inzet en prestatie van hun kinderen belangrijker dan de andere bijkomstigheden.

Nieuwe Nederlanders houden meer afstand. Wat er op school gebeurt zien ze als de verantwoordelijkheid van de leerkracht, wat er thuis gebeurt als die van henzelf. Een bekende uitspraak bij Syriërs en Eritreeërs is dat als de kinderen naar school gaan: ‘Botten voor jou en vlees voor mij’. Dit betekent: jij mag mijn kind tijdens de schooluren opvoeden. Die kinderen komen als ze de eerste keer naar school gaan in een milieu terecht waar ze de taal niet verstaan, de gewoontes niet kennen, waarschijnlijk alles raar vinden. Ze komen in een ander onderwijsstelsel terecht.

Ouders van de vluchtelingenkinderen hebben daarom de juiste informatie nodig om hun kinderen beter te kunnen begeleiden. Dat ze met hun kinderen naar de bibliotheek moeten gaan om boekjes te halen bijvoorbeeld. Dat de ouders de gemeenschappelijke achtergrond moeten delen met de leerkrachten. Dat ze extra informatie moeten krijgen hoe ze hun kinderen het beste kunnen begeleiden met huiswerk, dat ze bij ouderavonden aanwezig moeten zijn.

Doel van de training
In de module Onderwijs je kennis en inzicht hoe tegen onderwijs en de rol van de ouders wordt aangekeken. Je gaat de drempel over om met ouders met een andere culturele achtergrond in gesprek te gaan en hun te informeren over onderwijs, verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

Module 2: Onderwijs
Dinsdag 16 oktober van 13.00 – 16.00 uur in Gouda
Prijs per deelnemer is € 185,- BTW vrij en inclusief koffie/thee
Arrangementskosten zijn € 45,- inclusief lunch

Informatie volgt binnenkort.

 

 

 

Module Opvoeding 16 oktober
09.00 – 12.00 uur

Module Onderwijs 16 oktober
13.00 – 16.00 uur

Module Hulpverlening 13 november
09.00 – 12.00 uur

Module Werk 13 november
13.00 – 16.00 uur

Neem voor meer informatie contact met ons op via 0597-672836 of stuur een e-mail naar info@bureau-veiligheid.nl