Inhoud
Resultaat
Investering
Data
Referenties

Er is de laatste jaren een grote instroom geweest van vluchtelingen uit  onder meer Syrië, Afghanistan, Eritrea.

Na opvang in Asielzoekerscentra (AZC’s) is het de bedoeling dat deze mensen snel gehuisvest worden zodat ze makkelijk in onze maatschappij integreren. Vluchtelingen stappen  in het tijdsbestek van een aantal maanden van de ene (oosterse) cultuur in de  andere (westerse) cultuur. Daarom  is het belangrijk en handig om hen goed voor te bereiden om zo problemen in de toekomst te voorkomen. Meestal is het letterlijk een cultuurshock voor vluchtelingen en weten zij niet hoe ze met de nieuwe situatie moeten omgaan.

Voor wie?
Medewerkers die in contact staan met vluchtelingen en statushouders uit landen zoals Syrië, Eritrea, Somalië en Afghanistan.

In de training Communicatie met Statushouders ligt de focus in eerste instantie op je eigen culturele bagage. Hoe ligt dit in verhouding met de waarden, normen en praktijk van statushouders met een andere culturele achtergrond? Hoe maak je afspraken met mensen? Hoe betrek je nieuwkomers in de buurt? Hoe ga je om met overlast, voortkomend uit andere culturele leefgewoontes? Hoe ga je om met mensen met een hoge status in eigen land? Hoe ga je om met taalbarrières?

Programma
– Introductie;
– Oefenen waarnemen en interpretatie;
– Oefening Bi-Bu (binnen/buitenwereld);
– Verwachtingsmanagement;
– Contact vanuit vertrouwen;
– Kennismaking met gastsprekers uit Syrië en Eritrea:
– LIVEgesprekken met 2 sprekers die thuisland zijn ontvlucht.
– Praktische toepasbaarheid:
– Betrekken van statushouders in de maatschappij;
– Kennismaken met buren;
– Leefgewoontes vanuit thuisland;
– Waar komen betalingsachterstanden vandaan?
– Communiceren met taalbarrière;
– Oefenen met casuïstiek.

Bekijk de video, opgenomen tijdens de training:

Deze training is geaccrediteerd door Registerplein

Deelname aan Communicatie met Statushouders (ID nummer: 256133) levert 10 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen.
Levert 6,5 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners, gezinshuisouders en aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing).

Doelstellingen
– Inzicht in de eigen cultuur en hoe het jouw gedrag beïnvloedt;
– Kennis van de Syrische, Afghaanse en Eritrese cultuur;
– Begrip voor andere culturele gewoonten en gebruiken;
– Overbruggen van cultuurgevoeligheden;
– Door echt contact te hebben, tot goede afspraken kunnen komen.

TIJDSDUUR 
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 455,- vrij van BTW per persoon

Vraag direct een offerte aan wanneer u deze training bij u op locatie wilt organiseren!

Donderdag 21 maart 2019 in Woerden via open inschrijving
Donderdag 7 november 2019 in Woerden via open inschrijving

Deze training kan ook incompany georganiseerd worden op locatie van de opdrachtgever. Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan!

Petra Verwaaij, Beleidsadviseur Sociaal Domein bij gemeente Vijfheerenlanden:
De cultuursensitiviteit sprak me erg aan. Heel waardevol waren de LIVEgesprekken met de gastsprekers.

Ingrid van Blokland, woonconsulent bij GroenWest :
Deelname verschillende culturen en het mogen bevragen van statushouders inde training. Ik ben tevreden.

Karin van Egmond, Woonforte in Alphen aan den Rijn:
Heel veel respect op de gastsprekers. Openheid van de trainers. Ga vooral door met jullie trainingen!

Anne Verleg, Sociaal Raadsvrouw in Helmond bij LEVgroep:
Wat me vooral aansprak was dat de trainer Turks is + de mogelijkheid om vragen te stellen aan Filmon (uit Eritrea) en Shadi (uit Syrië). Fantastisch!

Antares in Venlo-Tegelen:
We hebben in ons dagelijks werk te maken met statushouders. Fijn dat we meer inzicht en begrip hebben gekregen in de gewoonten en gebruiken en wat we kunnen verbeteren.

Astrid Bouman, HR adviseur bij Woonlinie in Zaltbommel:
Succesvolle training geweest. Ik heb goede berichten gehoord over de trainer en de ervaringsdeskundigen. Daarnaast was er veel ruimte voor dialoog en humor.
Om af te ronden voor alle medewerkers in een personeelsbijeenkomst was heel waardevol.


TIJDSDUUR 
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 455,- vrij van BTW per persoon