Inhoud
Programma en Resultaat
Investering
Data
Referenties

Ouders uit niet-Westerse landen hebben veelal minder kennis van het Nederlandse onderwijssysteem en realiseren zich niet altijd dat het in Nederland gewoon en gewenst is om betrokken te zijn bij de schoolgang van hun kinderen. Om die reden en vanwege de taalbarrière zijn deze ouders vaak afwezig bij 10 minuten gesprekken en informatieavonden. Daar komt bij dat veel ouders onvoldoende opleiding hebben genoten om hun kind te helpen met hun huiswerk en de voorbereiding op het vervolgonderwijs. De verwachtingen van ouders zijn vaak erg hoog over de prestaties van hun kind. Soms kampen leerlingen met een trauma als gevolg van oorlog of door de vlucht. Wat is goed om vooraf te weten? Hoe maak je het bespreekbaar? Wat hebben leerlingen en ouders nodig? Hoe kun je als leerkracht of begeleider ouders stimuleren om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen van hun kind? Wat mag je van ouders verwachten?

De training Interculturele Communicatie in het Onderwijs richt zich met name op contact met leerlingen (en ouders) met een Turkse, Syrische, Marokkaanse en Eritrese achtergrond.

 • Hoe komt het dat veel ouders niet op ouderavonden verschijnen?
 • Ouders van nieuwkomers hebben hoge verwachtingen en willen dat hun kinderen dokter of advocaat wordt. Waar komt dit vandaan en hoe ga ik ermee om?
 • Hoe herken ik leerlingen met oorlogstrauma, om ze vervolgens beter te begeleiden?
 • Mag ik een leerling belasten met het vertalen voor zijn of haar ouder?
 • Er is veel schoolverzuim. Ik vind het lastig om dat bespreekbaar te maken. Hoe doe ik dat?
 • *Ik loop vast in de communicatie met volwassen statushouders in het MBO onderwijs. Wat kan ik doen?

In de training Interculturele Communicatie in het Onderwijs krijg je inzicht in de culturele achtergronden van de kinderen en ouders en toepasbare handvatten in de omgang.

*De training kan aangepast worden voor docenten in communicatie met (jong)volwassen nieuwkomers in het onderwijs.

Köksal Nurdogan, trainer Interculturele Communicatie in het Onderwijs
“Afgelopen 15 jaar specialiseerde ik mij op het gebied van interculturele communicatie. Tijdens mijn werk werd ik vaak geconfronteerd met vragen hoe om te gaan met bepaalde moeilijke interculturele vraagstukken.”

Köksal is trainer interculturaliteit bij Bureau Veiligheid. Sinds 2012 traint Köksal voor Bureau Veiligheid professionals op het gebied van interculturele communicatie en sinds 2015 ook medewerkers die in contact staan met vluchtelingen en statushouders, waaronder sociaal werkers, corporatie medewerkers en medewerkers van het COA. Sinds 2016 is hij via Bureau Veiligheid vaste begeleider van 3 Zeeuwse gemeenten waar hij statushouders begeleidt in hun ontwikkeling in Nederland.

“Ik ben zelf een tweede generatie Nederlander van Turkse komaf en mijn persoonlijke ervaringen deel ik graag met mijn cursisten zodat zij hiermee hun voordeel kunnen doen.”

Accreditatie
De training Interculturele Communicatie in het Onderwijs is door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd geaccrediteerd met 6,5 punten.

De training Interculturele Communicatie in het Onderwijs wordt gegeven door het Cultureel Opleidingshuis van Bureau Veiligheid.

Programma

 • Introductie programma
 • Nederlandse cultuur versus Oosters cultuur
 • Familie ladder – IK en WIJ cultuur – welke invloed heeft dit op gedrag
 • Hiërarchische rolverdeling – verhoudingen onderling
 • Nieuwkomers: Kennismaking met gastsprekers uit Syrië en Eritrea.
  • Hoe wordt naar onderwijs gekeken?
  • Is er een verschil met het onderwijssysteem?
  • Ouders hebben moeite mee met de vrijheid op school, zoals gemengd zwemmen en sporten. Hoe ga ik hiermee om?
  • Waarom komen leerlingen vaker dan gemiddeld te laat op school.
  • Hoe komt het dat ouders minder betrokken zijn of lijken?
  • Gelegenheid tot allerhande vragen.

In de middag ligt de focus op actief oefenen. Deelnemers kunnen eigen casuïstiek inbrengen. Zowel de trainer als acteur hebben een niet-Nederlandse achtergrond en weten een brug te slaan tussen het denken en handelen inzake leerlingen en ouders ongeacht hun culturele achtergrond (Nederlands of niet-Westers). De co-trainers kunnen als ervaringsdeskundigen toelichten hoe het werkt in de verschillende culturen (Turkse, Marokkaanse Syrische, Eritrese en Afghaanse.)


Doel van de training
Kennis en inzicht krijgen in de culturele verschillen en achtergrond van nieuwkomers. Met deze kennis kunnen leerkrachten, IB-ers en ondersteunend personeel ouders meer betrekken bij het onderwijs om de schoolgang en de leerprestaties van de kinderen te bevorderen.

TIJDSDUUR
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING OPEN INSCHRIJVING
Open inschrijving: € 415,- vrij van BTW per persoon, inclusief goed verzorgd dagarrangement

INVESTERING INCOMPANY
Groepsprijzen incompany zijn op aanvraag. Vraag direct een vrijblijvende incompany offerte aan wanneer u deze training bij u op locatie wilt organiseren!

DATA 2019
12 juni 2019 in Woerden – Startgarantie

13 november 2019 – Eindhoven
20 november 2019 – Zwolle – Startgarantie
27 november 2019 – Woerden

TIJDSDUUR
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

Incompany trainingen worden in overleg gepland bij de opdrachtgever op locatie.

Roos van Hoof – Prinsen, Leerplichtambtenaar bij gemeente Veldhoven
Wat me erg aansprak was het betrekken van ouders.

Annelies Boone, leerkracht bij Praktijkschool Het Bolwerk in Middelburg:
Praktisch goed toepasbaar. Complimenten.

Linda van den Beukel, leerkracht bij Openbare basisschool Het Web in Apeldoorn:

Zoveel handvatten, zoveel achtergrondinformatie, zoveel handvatten om gelijk toe te passen. Een zeer waardevolle cursus. Bedank!

Frederike Visscher, intern begeleider bij Basisschool De Geldershof in Lent:
De inhoud vanuit ervaring –> zo waardevol. Niet geacteerd, maar écht. Super inspirerend.

Monique Fiks-Patijn, directeur bij OBS De Schakel in Nunspeet:
Dit had ik veel eerder moeten doen, bedankt!

Vera Doornekamp, directeur Taalklassen Hoogland bij Stichting Meerkring in Amersfoort:
Toepasbaar in de praktijk en voorbeelden uit de praktijk.

Miranda Spies, leerkracht Schakelklas bij Juliana van Stolbergschool in Veenendaal:
“Waar voor je geld.” Ga zo door.

 

DATA 2019
12 juni 2019 in Woerden – Startgarantie

13 november 2019 – Eindhoven
20 november 2019 – Zwolle –  Startgarantie
27 november 2019 – Woerden

TIJDSDUUR
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen