Inhoud
Programma en Resultaat
Investering
Data
Referenties

De Nederlandse maatschappij is in constante culturele verandering. Dit gaat in razend tempo met nieuwe culturen en gewoontes die deze Nieuwe Nederlanders hebben meegenomen in hun tradities. Dit botst nog wel eens met de Nederlandse normen en waarden. Taalbarrières maken communicatie lastig, communicatie vanuit eigen culturele kaders zorgen er snel voor misverstanden. Daar komt bij dat veel ouders onvoldoende opleiding hebben genoten om hun kind te helpen met hun huiswerk en de voorbereiding op het vervolgonderwijs. De verwachtingen van ouders zijn vaak erg hoog over de prestaties van hun kind. Soms kampen leerlingen met een trauma als gevolg van oorlog of door de vlucht. Wat hebben leerlingen en ouders nodig? Hoe kun je als leerkracht of begeleider ouders stimuleren om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen van hun kind? Wat mag je van ouders verwachten?

Met name de ouders van de nieuwkomers die steeds een nieuwe 1e generatie vormen, hebben conservatievere inzichten dan hun eigen kinderen. Deze leerlingen groeien hier op, gaan naar de basisschool en voortgezet onderwijs en komen meer in aanraking met andere Nederlandse leerlingen en de Nederlandse normen en waarden. Daarbij ontstaan vaak botsingen tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Om deze misverstanden tegen e gaan is het waardevol om inzicht te hebben van diverse culturen van de nieuwkomers.

De training Interculturele Communicatie – Ouder-School-Kind richt zich met name op contact met leerlingen (en ouders) met een Turkse, Syrische, Marokkaanse en Eritrese achtergrond.

 • Hoe komt het dat veel ouders niet op ouderavonden verschijnen?
 • Ouders van nieuwkomers hebben hoge verwachtingen en willen dat hun kinderen dokter of advocaat wordt. Waar komt dit vandaan en hoe ga ik ermee om?
 • Hoe herken ik leerlingen met oorlogstrauma, om ze vervolgens beter te begeleiden?
 • Mag ik een leerling belasten met het vertalen voor zijn of haar ouder?
 • Er is veel schoolverzuim. Ik vind het lastig om dat bespreekbaar te maken. Hoe doe ik dat?
 • *Ik loop vast in de communicatie met volwassen statushouders in het MBO onderwijs. Wat kan ik doen?

*De training kan aangepast worden voor docenten in communicatie met (jong)volwassen nieuwkomers in het onderwijs.

Achtergronden
Nieuwkomers geven tijdens trainingen aan dat er in hun land van herkomst sprake is van een scheiding tussen ouders en de school. Informatieavonden, 10 minuten gesprekken en het betrekken van ouders bij activiteiten op school komt in de regel niet voor, zeker niet op het platteland.

Köksal Nurdogan, trainer Interculturele Communicatie – Ouder-School-Kind
“Afgelopen 15 jaar specialiseerde ik mij op het gebied van interculturele communicatie. Tijdens mijn werk werd ik vaak geconfronteerd met vragen hoe om te gaan met bepaalde moeilijke interculturele vraagstukken.”

Köksal is trainer interculturaliteit bij Bureau Veiligheid. Sinds 2012 traint Köksal voor Bureau Veiligheid professionals op het gebied van interculturele communicatie en sinds 2015 ook medewerkers die in contact staan met vluchtelingen en statushouders, waaronder sociaal werkers, corporatie medewerkers en medewerkers van het COA. Sinds 2016 is hij via Bureau Veiligheid vaste begeleider van meerdere Zeeuwse gemeenten waar hij nieuwkomers begeleidt in hun ontwikkeling in Nederland.

“Ik ben zelf een tweede generatie Nederlander van Turkse komaf en mijn persoonlijke ervaringen deel ik graag met mijn cursisten zodat zij hiermee hun voordeel kunnen doen.”

Programma

 • Introductie programma
 • Nederlandse cultuur versus Oosters cultuur
 • Familie ladder – IK en WIJ cultuur – welke invloed heeft dit op gedrag
 • Hiërarchische rolverdeling – verhoudingen onderling
 • Kennismaking met ervaringsdeskundigen uit Syrië en Eritrea. Nieuwkomers geven tijdens trainingen aan dat er in hun land van herkomst sprake is van een scheiding tussen ouders en de school
  • Hoe wordt naar onderwijs gekeken?
  • Is er een verschil met het onderwijssysteem?
  • Ouders hebben moeite mee met de vrijheid op school, zoals gemengd zwemmen en sporten. Hoe ga ik hiermee om?
  • Waarom komen leerlingen vaker dan gemiddeld te laat op school.
  • Hoe komt het dat ouders minder betrokken zijn of lijken?
  • Gelegenheid tot allerhande vragen.

In de middag ligt de focus op actief oefenen. Deelnemers kunnen eigen casuïstiek inbrengen. Zowel de trainer als acteur hebben een niet-Nederlandse achtergrond en weten een brug te slaan tussen het denken en handelen inzake leerlingen en ouders ongeacht hun culturele achtergrond (Nederlands of niet-Westers). De co-trainers kunnen als ervaringsdeskundigen toelichten hoe het werkt in de verschillende culturen (Turkse, Marokkaanse Syrische, Eritrese en Afghaanse.)


Doel van de training
Kennis en inzicht krijgen in de culturele verschillen en achtergrond van nieuwkomers. Met deze kennis kunnen leerkrachten, IB-ers en ondersteunend personeel ouders meer betrekken bij het onderwijs om de schoolgang en de leerprestaties van de kinderen te bevorderen.

TIJDSDUUR
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING OPEN INSCHRIJVING
Open inschrijving: € 465,- vrij van BTW per persoon
Dagarrangement koffie/thee en lunch (indien van toepassing (€ 85,-)

INVESTERING INCOMPANY
Groepsprijzen op locatie van de opdrachtgever zijn op aanvraag en financieel interessant vanaf 5 deelnemers.

Vraag direct een vrijblijvende incompany offerte aan wanneer u deze training bij u op locatie wilt organiseren!

Data
26 september 2024 – Amstelveen
5 november 2024 – Zwolle

TIJDSDUUR
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

Incompany trainingen worden in overleg gepland bij de opdrachtgever op locatie.

deelnemer gemeente Groningen
De training heeft mij meer bewust gemaakt over op welke manier je jongeren/ ouders het beste kunt benaderen, wanneer er sprake is van een cultureel verschil. De koppeling die werd gemaakt vanuit de bestaande communicatie vaardigheden en cultuurgebonden aspecten vond ik erg fijn. Leuke trainers ook!

Roos van Hoof – Prinsen, Leerplichtambtenaar bij gemeente Veldhoven
Wat me erg aansprak was het betrekken van ouders.

Annelies Boone, leerkracht bij Praktijkschool Het Bolwerk in Middelburg:
Praktisch goed toepasbaar. Complimenten.

Linda van den Beukel, leerkracht bij Openbare basisschool Het Web in Apeldoorn:

Zoveel handvatten, zoveel achtergrondinformatie, zoveel handvatten om gelijk toe te passen. Een zeer waardevolle cursus. Bedank!

Frederike Visscher, intern begeleider bij Basisschool De Geldershof in Lent:
De inhoud vanuit ervaring –> zo waardevol. Niet geacteerd, maar écht. Super inspirerend.

Monique Fiks-Patijn, directeur bij OBS De Schakel in Nunspeet:
Dit had ik veel eerder moeten doen, bedankt!

Vera Doornekamp, directeur Taalklassen Hoogland bij Stichting Meerkring in Amersfoort:
Toepasbaar in de praktijk en voorbeelden uit de praktijk.

Miranda Spies, leerkracht Schakelklas bij Juliana van Stolbergschool in Veenendaal:
“Waar voor je geld.” Ga zo door.

 

Data 
26 september 2024 – Amstelveen
5 november 2024 – Zwolle

TIJDSDUUR
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen