Inhoud

Je bent bij een Afghaanse gezin thuis en vertelt ze dat ze op korte termijn moeten verhuizen in verband met de sloop van hun woning. Er is vooraf aan ze verteld dat deze woning tijdelijk zou zijn. De man deze huizes spreekt slecht Nederlands. Je legt uit dat er een nieuwe woning in een andere wijk beschikbaar is. De man is boos en begrijpt niet waarom je hem en zijn gezin zoiets aandoet. Ze hebben al zoveel meegemaakt en nu dit.

De training Interculturele Communicatie II – Culturen en Statushouders is het vervolg op de training Interculturele Communicatie met Statushouders (kan ook als op zichzelf staand worden gevolgd). Tijdens deze training richten we ons niet meer uitsluitend op statushouders uit landen als Eritrea, Syrië, maar ook op mensen die al langere tijd in Nederland wonen, zoals Turken, Marokkanen en andere doelgroepen.

Nederland verkleurt. We zien het aan het straatbeeld, in de media en in organisaties. Voor de één is deze ontwikkeling een positieve uitdaging, de ander kijkt er wat argwanend naar. Feit blijft dat de demografische ontwikkeling veel teweeg brengt. Een andere taal, andere gewoontes en/of andere opvattingen zijn vaak genoeg stof tot discussie.

Om begrip te hebben van andermans cultuur moet je eerst inzicht hebben in je eigen cultuur. Waar kom je zelf vandaan? Wat zijn jouw gewoontes en opvattingen? Als je inzicht hebt in wat jou heeft gevormd ben je beter in staat om begrip te hebben voor de cultuur van de ander. Tijdens deze training krijg je meer inzicht in de wederzijdse culturele gevoeligheden en hoe je deze kunt overbruggen. We zullen dan ook meer aandacht geven aan verdieping in culturen.

Doelstellingen
–       Je hebt een verdiepend inzicht in verschillende culturen
–       Door dit inzicht beter ben je in staat om het gesprek te beïnvloeden;
–       Je kunt op respectvolle wijze slecht nieuws overbrengen;
–       Je signaleert de zorgbehoefte en doorverwijzing naar passende hulpverlening.

Onderwerpen die tijdens de training aan de orde zullen komen
–       Hoe gaat het met statushouders die inmiddels enkele jaren in Nederland wonen;
–       Volgen statushouders een integratietraject of een participatieproject;
–       Hoe voorkom je dat er te hoge verwachtingen worden gewekt;
–       Ongemakkelijkheden in de communicatie als gevolg van (cultuur) verschillen;
–       Waarom zijn veelal oudere Turken/Marokkanen niet altijd niet goed geïntegreerd ondanks dat zij hier soms al meer dan 50 jaar wonen;
–       Hoe ga je om met bewoners die in mijn ogen de Westerse fatsoensnormen niet respecteren;
–       Wat is ‘eer’ en waarom is dat zo belangrijk;
–       Hoe houd je de relatie goed ondanks het slechte nieuws;
–       Hoe om te gaan met de specifieke onderhandelstijl van de bewoners;
–       Waarom men geen professionele hulpverlening accepteert.

Neem voor meer informatie contact met ons op via (0597) 67 28 36 of stuur een e-mail naar info@bureau-veiligheid.nl.

TIJDSDUUR 
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 435,- vrij van BTW per persoon

Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan wanneer u meer medewerkers wilt aanmelden! 

CURSUSDATUM WOERDEN
5 oktober 2017

Bel direct voor meer informatie (0597) 67 28 36 of vraag een aantrekkelijke incompany offerte aan wanneer u meer medewerkers wilt aanmelden!