Inhoud
Investering
Data

In de training Interculturaliteit besteden we aandacht aan de situatie van statushouders en andere Nederlanders met een migratieachtergrond (zoals Turken en Marokkanen) in Nederland. Met welke problemen zien zij zich in het dagelijks leven geconfronteerd? Hoe ervaren zij de Nederlandse cultuur? Welke normen en waarden worden gedeeld, wat wijkt af?

Gastsprekers bieden ons een perspectief op hun beleving van de eigen cultuur in het licht van de Nederlandse cultuur.
Deze training is een verdieping op de training Communicatie met Statushouders (ook bekend als ‘training interculturele communicatie met vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan en Eritrea’) en Interculturele Communicatie.

Doelstellingen
Je hebt handvatten aangereikt gekregen om cultuurgevoeligheden te overbruggen. Je bent in staat om op een effectieve en constructieve manier vorm te geven aan het contact met mensen met een andere culturele achtergrond met complexe problematiek.

Programma

 • Ik en Wij cultuur, belang van communicatie;
 • Gastsprekers (Gesprekken met migranten over hun huidige situatie)
 • Het leren overbruggen van cultuurgevoeligheden
 • Oefenen met slecht nieuws
 • Contact met omwonenden
 • Afspraken maken.
 • Praktische zaken in de samenleving;
 • Statushouders met trauma;
 • Interventie:
  • LIVE gesprekken gastsprekers:
  • Hoe verloopt de inburgering en integratie in de Nederlandse samenleving?
  • Welke tips hebben ze voor de communicatie met de toenmalige migranten?
  • Rekening houden met de buren, ventilatie, geen vuilniszakken, geluidsoverlast, etc.
 • Praktijkoefeningen.

Video impressie taalbarrière:

TIJDSDUUR 
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 445,- vrij van BTW per persoon

Deze training wordt incompany georganiseerd op locatie van de opdrachtgever. Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan!

TIJDSDUUR 
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 445,- vrij van BTW per persoon