Inhoud
Resultaat
Investering
Data
Referenties

In contact met bewoners kom je in meerdere of mindere mate in contact met mensen met psychische en psychiatrische problemen.  Hoe herken je mensen met psychiatrische problemen? Welke ziektebeelden zijn er? Hoe ga je hier mee om? Wanneer verwijs je door en naar wie? In de Cursus Basisbekwaamheid Bewoners met psychiatrische problemen krijg je antwoord op deze vragen.

In de cursus word je rondgeleid in de wereld van de psychiatrie. Door interactieve theorie en casussen krijg je kennis en inzicht in het kennen en herkennen van diverse ziektebeelden. Je krijgt vervolgens ook inzicht hoe je hier mee om kunt gaan in je werk en waar je door zult moeten verwijzen.
Herkenbare voorbeelden en casussen uit de eigen praktijk bieden de mogelijkheid om te ervaren hoe je in omgang met mensen met een psychiatrische aandoening respectvol en toch doelgericht omgaat met mogelijkheden en beperkingen die zij vanuit hun ziekte met zich meebrengen.

Programma
– Basiskennis over psychiatrische ziekten;
– Stemmingsstoornissen;
– Angststoornissen;
– Posttraumatische stressstoornis;
– Herkennen van psychotische symptomen;
– Persoonlijkheidsstoornissen;
– Vaardigheden in het herkennen van gedrag horend bij psychiatrische stoornissen;
– Concreet leren signaleren en melden/doorverwijzen;
– Basishouding, interactie en gedrag.

Accreditatie:

Registerplein:
Deelname aan Basisbekwaamheid Bewoners met psychiatrische problemen (ID nummer: 347909) levert 7 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals. Is 1 ontwikkelactiviteit van 7 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker.

Doelstellingen
– Je hebt kennis van de meest voorkomende ziektebeelden;
– Je kan met de opgedane kennis inschatten met welk psychiatrisch gedrag ze te maken hebben.
– Je kan een inschatting maken hoe je reageert op deze cliënten en wanneer je doorverwijst naar verdere hulpverlening.

TIJDSDUUR 
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 455,- vrij van BTW per persoon
Dagarrangement koffie/thee en lunch: € 75,- per persoon

Bel direct voor meer informatie (0597) 67 28 36 of vraag een aantrekkelijke incompany offerte aan wanneer u meer medewerkers wilt aanmelden!

Open inschrijving
5 oktober 2023 – Amersfoort

Incompany cursussen worden in overleg gepland bij de opdrachtgever op locatie door heel Nederland.

Marcha Olsthoorn, consulent bij MEE Zuid-Holland Noord:
Fijne en leerzame training. De communicatietips ga ik zeker toepassen.

Astrid Nandpersad, consulent bij MEE Zuid-Holland Noord:
Ik vond het een zeer leerzame training die prettig en makkelijk te volgen is. De aandacht om alles te bespreken.


Willy van Mil, Coördinator Wijkteam Neerijnen:
“Ik kijk terug op een fijne samenwerking en goede afstemming met Bureau Veiligheid. Ik heb persoonlijk een klein stukje gezien van de training en ben daar tevreden over. Verder heb ik gezien dat er een levendige interactie was tussen trainer en medewerkers. De medewerkers zijn zeer tevreden over de training.
Hoewel het nog kort geleden is dat de training gevolgd is, merk ik dat medewerkers zich deskundiger voelen als het gaat om het herkennen van signalen en inschatten van hoe te handelen bij bewoners met psychiatrische aandoeningen.”

Reacties van deelnemers na afloop van deze training:
– De manier waarop alles aan bod kwam waar ik vragen over had vond ik erg prettig. Het was een compleet gebeuren door ieders inbreng.
– Door de praktijkvoorbeelden kan ik het goed plaatsen in onze wijk.
– Goede uitleg over verschillende ziektebeelden + herkenbaarheid.
– Herkenbare praktijkvoorbeelden, gericht op de praktijk van alledag. Dit kwam mede door de achtergrond van de trainer.

TIJDSDUUR 
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 12 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 455,- vrij van BTW per persoon
Dagarrangement (indien van toepassing (€ 75,-)

Bel direct voor meer informatie (0597) 67 28 36 of vraag een aantrekkelijke incompany offerte aan wanneer u meer medewerkers wilt aanmelden!