Inhoud
Doelstellingen
Investering
Data
Trainer

Cultuur en gedrag lijken soms behoorlijk door elkaar heen te lopen. De aanpassing aan de cultuur wordt moeilijker naarmate die sterker van hun eigen cultuur verschilt. De kans is dan ook groter dat er meer aanpassingsproblemen ervaren worden. Daarbij speelt dat leerlingen hun leven opnieuw moeten inrichten in een nieuwe context met een nieuwe taal in een onbekende school- en leefomgeving.

Ook voor leerkrachten en ondersteunend personeel is het niet zo eenvoudig om met die cultuurverschillen om te gaan. Daarnaast komen al die culturen ook nog eens samen. Ieder met zijn/haar eigen verhaal, trauma en stress. Nieuwkomers die als gezin zijn gekomen, anderen als minderjarige alleenstaanden, met weer hun eigen problematiek. Nieuwkomers hebben behoefte aan duidelijkheid, beweging en een toekomstperspectief.

Daarnaast speelt ook dat de ISK’s de laatste jaren erg hard gegroeid zijn. Door de toestroom van veel nieuwe collega’s in korte tijd staat ook de organisatie onder druk.

In de training Cultuur en Gedrag op de ISK gaan we in op enerzijds wat cultuur kenmerkt en hoe aansluiting te krijgen en anderzijds gaat het in de training om gedrag. Ook besteden we aandacht aan AMV-ers en hoe deze leerlingen te helpen en te motiveren. Middels de ABCD methodiek krijg je gerichte handvatten hoe te handelen bij emotie en ontoelaatbaar gedrag. Door kennis van de culturele achtergrond hoe ouders van nieuwkomers naar opvoeding, school en onderwijs kijken, krijg je gerichte handvatten hoe je met ouders in contact blijft en je de ouderbetrokkenheid kan verhogen.

Herkenbaar?

 • Een meisje mag van haar ouders niet mee op schoolkamp. Ze zijn bang dat er praatjes van komen en de eer van de familie wordt aangetast.
 • Een leerling zet een grote mond op wanneer hij op zijn gedrag aangesproken wordt. Doordat zijn vrienden hem uitlachen voelt de leerling zich vernedert en gaat door.
 • Een meisje mag van haar broer niet meedoen met gym omdat ze verloofd is.
 • Wanneer je een leerling aanspreekt op zijn gedrag, hij met stemverheffing in het Arabisch terug praat.
 • Ik maak soms vervelend gedrag niet bespreekbaar, omdat ik me zorgen maak dat de situatie kan escaleren.
 • Leerlingen dagen elkaar uit in hun eigen taal.
 • Ik wil graag leren hoe ik contact behoud met mijn leerling. Ik wil leren hoe ik de route naar een prettige situatie met open communicatie kan begeleiden.

 

Programma

 • Kennismaking
 • Communicatie bij cultuur en gedrag
 • Cultuursleutels
  • lichaamstaal/ruimtegebruik
  • man/vrouw (gender)
  • binnen/buiten
  • hiërarchie/status
  • religie
  • eer van de familie
 • Hiërarchische rolverdeling familie – ouderbetrokkenheid:
  • Verwachtingen ouders van de school
  • Verwachtingen ouders van hun kind
 • Ouderbetrokkenheid en schoolverzuim
 • amv-ers (optioneel blok)
  • Wie zijn ze en waar komen ze vandaan
  • Wat hebben ze nodig?
  • Wat kun je ze bieden?
 • Begrenzen indien nodig van ontoelaatbaar gedrag met ABCD methodiek
 • Vragen vanuit de praktijk met ondersteuning van een ervaringsdeskundige en praktisch oefenen in een veilige trainingsomgeving

 

Doelstellingen:

 • Kennis van oosterse en westerse culturen, inclusief bewustzijn eigen cultuur;
 • Kennis hebben dat cultuur en gedrag los van elkaar staan;
 • Kennis en inzicht in de wereld van amv-ers;
 • Handvatten om indien nodig ontoelaatbaar gedrag te begrenzen;
 • Handvatten hoe je een leerling in een zo prettige situatie met open communicatie kan begeleiden.
 • Direct toepasbare gesprekstechnieken met leerlingen en ouders.

TIJDSDUUR
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
In overleg met opdrachtgever

INVESTERING OPEN INSCHRIJVING
Open inschrijving: € 475,- vrij van BTW per persoon
Dagarrangement koffie/thee en lunch (indien van toepassing (€ 85,-)

INVESTERING INCOMPANY
Groepsprijzen op locatie van de opdrachtgever zijn op aanvraag en financieel interessant vanaf 5 deelnemers.
Vraag direct een vrijblijvende incompany offerte aan wanneer u deze training bij u op locatie wilt organiseren!

19 november 2024 – Amstelveen van 09.00 – 16.00 uur

Incompany kan deze training worden gepland op een in overleg te plannen datum.

Na 25 jaar ervaring als interculturele communicatie trainer kan ik zeggen dat communicatie niet eenvoudig is. Zeker voor een professional bij intercultureel werken en communiceren met mensen vanuit een andere cultuur.

Cultuur is een containerbegrip waarin iedereen een belangrijke rol heeft. Daarom is het nodig dat een professional zich afvraagt welke vaardigheden bij de basisattitude bij een cultuur sensitieve benadering passen. Doel is om conflicten of verstoringen binnen de communicatie zoveel mogelijk te voorkomen.

Omdat elk individu communiceert vanuit de persoonlijke ervaringen en ontwikkeling is een bewuste grondhouding van de professional bij intercultureel werken/communiceren heel erg belangrijk. Door communicatie leer je iemands socialisatie en cultuurontwikkeling kennen, je kan aansluiten en oprechte nieuwsgierigheid tonen.

Köksal Nurdogan, trainer cultuur en gedrag

TIJDSDUUR
1 dag

GROEPSGROOTTE
In overleg met opdrachtgever

INVESTERING OPEN INSCHRIJVING
€ 475,- vrij van BTW
Dagarrangement € 85,-

INVESTERING INCOMPANY
Groepsprijzen op locatie van de opdrachtgever zijn op aanvraag en financieel interessant vanaf 5 deelnemers.

Vraag direct een vrijblijvende incompany offerte aan wanneer u deze training bij u op locatie wilt organiseren!