Inhoud
Doelstellingen
Investering
Data
Referenties

Nieuwkomers denken vaak anders over praktische zaken zoals leefgeluiden, ventileren en huisvuil en ze zijn vaak onbekend met wat hier acceptabel is.

Buren die geluidsoverlast ervaren; hard praten, kinderen die tot ‘s avonds laat wakker zijn, gillen, rennen en de TV die hard aan staat. In gesprek merk je dat de taalbarrière het lastig maakt om elkaar te begrijpen en afspraken te maken. Statushouders die ontevreden zijn met een opgeleverde woning en verwachten dat de woningcorporatie alles kosteloos vernieuwd.
Als medewerker in contact met nieuwkomers en statushouders kom je in verschillende situaties terecht waar kennis van en aansluiting met nieuwkomers uit andere landen gewenst is.

In de training Communicatie met Nieuwkomers en Statushouders ligt de focus in eerste instantie op je eigen culturele bagage. Hoe ligt dit in verhouding met de waarden, normen en praktijk van nieuwkomers met een andere culturele achtergrond? Wat zijn belangrijke kernwaarden binnen de Arabische en Afrikaanse culturen? Hoe maak je contact? Wat zijn bij het eerste contact belangrijke zaken om te vertellen? Hoe maak je duidelijke afspraken? Wat doe je als je als vrouw het gevoel krijgt niet serieus genomen te worden? Wat is binnen de Arabische cultuur belangrijk en waarom is het voor jou belangrijk om hier kennis van te hebben.

Vorm en Doel
Een interactieve vorm, waarin deelnemers vooraf eigen cases kunnen inbrengen die in de training worden behandeld. Leren door doen is ons uitgangspunt alsook de persoonlijke wensen van de deelnemers.

Programma
– Introductie;
– Ik en Wij cultuur
– Cultuur en gedrag;
– Kennismaking met co-trainer uit Eritrea (desgewenst co-trainer met andere culturele achtergrond inzetbaar)
– Praktische toepasbaarheid:
– Contact vanuit vertrouwen;
– Leefgewoontes vanuit thuisland;
– Communiceren met taalbarrière;
– Oefenen met herkenbare casuïstiek.


Köksal Nurdogan: trainer bij Bureau Veiligheid

“Afgelopen 15 jaar specialiseerde ik mij op het gebied van interculturele communicatie. Tijdens mijn werk werd ik vaak geconfronteerd met vragen hoe om te gaan met bepaalde moeilijke interculturele vraagstukken.”

Köksal is trainer interculturaliteit bij Bureau Veiligheid. Sinds 2012 traint Köksal voor Bureau Veiligheid professionals op het gebied van interculturele communicatie en sinds 2015 ook medewerkers die in contact staan met vluchtelingen en statushouders, waaronder sociaal werkers, corporatie medewerkers en medewerkers van het COA. Sinds 2016 is hij vaste begeleider van meerdere Zeeuwse gemeenten waar hij statushouders begeleidt in hun ontwikkeling in Nederland.
“Ik ben zelf een tweede generatie Nederlander van Turkse komaf en mijn persoonlijke ervaringen deel ik graag met mijn cursisten zodat zij hiermee hun voordeel kunnen doen.”

Doelstellingen

  • Inzicht in de eigen cultuur en hoe het jouw gedrag beïnvloedt;
  • Kennis van de Syrische, Turkse, Afghaanse en Eritrese cultuur;
  • Overbruggen van cultuurgevoeligheden;
  • Door echt contact te hebben, tot goede afspraken kunnen komen.

TIJDSDUUR 
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 465,- vrij van BTW per persoon
Kosten dagarrangement koffie/thee en lunch € 75,-

Vraag direct een offerte aan wanneer u deze training bij u op locatie wilt organiseren!

14 mei – Woerden
5 november – Zwolle

Deze training kan ook incompany georganiseerd worden op locatie van de opdrachtgever. Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan!

Katja Tamis, Openbaar Belang:
Vandaag de training gehad en we zijn allemaal erg enthousiast! Ontzettend leuke training, erg leerzaam en ook boeiend. Complimenten van mijn collega’s en ook zeker van mij!

Ingrid van Blokland, GroenWest :
Deelname verschillende culturen en het mogen bevragen van statushouders inde training. Ik ben tevreden.

Karin van Egmond, Woonforte in Alphen aan den Rijn:
Heel veel respect op de gastsprekers. Openheid van de trainers. Ga vooral door met jullie trainingen!

OPEN INSCHRIJVING
14 mei – Woerden
5 november – Zwolle

TIJDSDUUR 
1 dag van 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 465,- vrij van BTW per persoon
Dagarrangement koffie/thee en lunch € 75,-