Inhoud
Investering
Data
Opdrachtgevers

Wanneer een statushouder zich binnen een gemeente heeft gevestigd, dan moet er veel worden geregeld, zoals huisarts, school voor de kinderen, zaken in en rondom de woning, inkomensvoorzieningen, onderwijs en afsluiten zorgverzekering. Verder kunnen zij in aanmerking komen voor de basisdienstverlening in de stad op het gebied van onderwijs, gezondheid, zorg, welzijn en werk.
Veel nieuwkomers hebben extra ondersteuning nodig om zelfstandig te functioneren in de maatschappij.

Als sociaal werker heb je een belangrijke rol in de begeleiding van statushouders en ondersteun je waar nodig in het integratieproces. Gezondheidszorg, onderwijs, werk, uitkeringen en toeslagen zijn zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn. Problemen ontstaan doordat veel nieuwkomers andere verwachtingen hebben hoe het in Nederland gaat. In een land als Eritrea zijn er geen toeslagen of huursubsidies en een lening vanuit de overheid kennen ze niet. Doordat de vele informatie die ze in Nederland krijgen niet altijd goed begrepen wordt, komen veel statushouders in problemen.

Hoe werkt gezinshereniging en wat betekent dat in de praktijk? Hoe maak je contact met nieuwkomers die een trauma opgelopen hebben door wat meegemaakt hebben? Hoe bouw je dan een vertrouwensrelatie op, zodat er gewerkt kan worden aan hun toekomst?

Hoe zorg je ervoor dat je statushouders op zo’n manier begeleidt, zodat zij na verloop van tijd volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij?

In de cursus ‘Begeleiden van Statushouders naar Zelfstandigheid’ krijg je kennis en inzicht in wat nodig is voor statushouders om op eigen benen te staan. Daarnaast train je je vaardigheden in het contact en begeleiding van statushouders.

Doelgroep
o.a. Maatschappelijk werkers, participatiecoaches, klantmanagers, WMO consulenten.

Doelstellingen
Je begrijpt hoe cultuurverschillen doorwerken in gedrag en samenwerking en je hebt handvatten gekregen om statushouders beter te begeleiden naar zelfstandigheid.

Video – Filmon uit Eritrea aan het woord:

Programma

 • Wet en regelgeving
  • Verschillende statussen
  • Gezinshereniging
  • Verblijfsvergunning
 • Rechten en plichten in Nederland
  • Verwachting en duidelijkheid
  • Informatievoorziening
 • Huisvesting
 • Gezondheidszorg
  • PTSS
  • Vanuit vertrouwen stimuleren naar hulp
  • Zorgverzekering
 • Onderwijs
 • Arbeidsparticipatie
  • Eigen kracht aanspreken
 • Maatschappelijke participatie
  • Rol van de gemeente
  • Rol van je organisatie tot wederzijdse aansluiting
  • Vrijwilligerswerk, Buurthuizen
 • LIVEgesprekken met co-trainers uit Syrië en Eritrea

Inclusief 4e dagdeel: Op Weg naar Werk

Onderliggend:

 • Taalbarrière
 • Kennisuitwisseling en ervaring in Nederland met ervaringsdeskundigen uit Syrië en Eritrea

Accreditatie
Deelname aan Begeleiding van Statushouders naar Zelfstandigheid levert 13.5 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.

De Cursus Begeleiden van Statushouders naar Zelfstandigheid wordt gegeven door het Cultureel Opleidingshuis van Bureau Veiligheid.

TIJDSDUUR 
3 dagdelen

dag 1 – 09.00 – 16.00 uur
dag 2 – 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING OPEN INSCHRIJVING
Open inschrijving: € 775,- vrij van BTW per persoon, inclusief dagarrangement

INVESTERING INCOMPANY
Deze cursus wordt ook incompany georganiseerd op locatie van de opdrachtgever, door heel Nederland. Vraag direct een incompany offerte aan!

Najaar 2021 via open inschrijving:
4 en 18 november van 09.00 – 16.00 uur

Deze cursus kan ook incompany georganiseerd worden op locatie van de opdrachtgever, door heel Nederland. Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan!

Nicole Vrolijk, consulent bij MEE Zuid-Holland Noord:
Wat een leuke training. Veel interactie en praktijkvoorbeelden.

Deirdre van Geest, consulent bij MEE Zuid-Holland Noord:
Het was dynamisch en ook de ervaringen uit de eerste hand waren fascinerend. Heel leerzaam!

Samantha van Beek, Maatschappelijk werker bij Kwadraad:
Ik kon vragen stellen over van alles, vooral over hoe ik er verder mee kan in m’n werk. Vragen die ik niet elke dag kan stellen.

Saskia Henze, Coordinator Taalmaatjes en Vrijwilliger Steunpunt Overbetuwe bij Forte Welzijn:
Vanuit Forte Welzijn zijn mijn collega en ik bekend met veel statushouders en hebben we de mogelijkheid om zelf vragen te stellen aan statushouders. Echter, in de training van Bureau Veiligheid durfden we,  door de goede begeleiding die er voor de ervaringsdeskundigen aanwezig was, net een stap verder te gaan. Konden we doorvragen op een thema. Dat was fijn om te mogen doen, omdat we echt het allerbeste willen voor de mensen waarmee we werken. Dit kon onder andere doordat er voelbaar een vertrouwensband was tussen de trainer en zijn ervaringsdeskundigen. Ze wisten wat ze aan elkaar hadden en waren door onze eigen inbreng ook goed voorbereid op de eventuele vragen. Er werd gewerkt vanuit gelijkwaardigheid en empowerment.

Verder konden we een aantal zaken aan den lijve ervaren. Hoe het is om als vreemdeling voor het eerst contact te hebben in een ander land. Wat er dan nodig is om jezelf welkom te voelen, jezelf open te stellen voor het land waar je bent terecht gekomen en een shift te maken. Het klinkt zo logisch, en je denkt dat je het wel weet. Maar het zelf ervaren, brengt een wezenlijk verschil. Zo ook met het inoefenen van gesprekken. Voor mijzelf betekende dat concreet dat ik opnieuw naar mijn eigen grenzen keek en daarop reflecteerde. Bijvoorbeeld het wel of geen hand geven. Dwing je dat af, of niet. Ik werd gesteund in mijn eigen gevoel daarover: dat het soms een kwestie is van de ander het groeiproces gunnen. Maar leerde wel dat er andere momenten zijn dat je juist moet zeggen waar het op staat. Die nuances in het stellen van grenzen werden voor mij duidelijk in de training. Het gaf ruimte om te herijken.

Daarnaast had het voor ons een meerwaarde dat we deze training volgden met collega’s met verschillende achtergronden en vanuit andere regio’s. Het leverde nieuwe contacten en ideeën op. Al kan een in company training ook heel verhelderd zijn als je met meerdere mensen rondom dit thema werkt!


Henk Veenstra, Coördinator VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn:

De ervaringsdeskundigen spraken mij erg aan. Ik heb nu meer inzicht in de achtergrond van de nieuwkomers.

Thea Loohuis, Aandachtsfunctionaris Diversiteit Wijkracht:
Ik heb nu meer inzicht in cultuur en hoe contact te maken. De praktische toepasbaarheid sprak me erg aan. Jammer dat de cursus alweer voorbij is.

Maarten Gillich, Gezinscoach/projectleider ‎VluchtelingenWerk Nederland:
Aanbevolen voor iedere professional met statushouders.

Dianne Scheppink, Maatschappelijk Werker Wijkracht:
Goede praktijkoefeningen en culturele sleutels.

Anouk Teunissen, Sociaal Werker Wijkracht:
Wat me erg aansprak was het aansluiten bij nieuwkomers en taalbarrière overbruggen.

Eric Braamhaar, Consulent Participatiepact Rijssen-Holten:
In de cursus was aandacht voor de verstopte problemen die er zijn binnen de doelgroep statushouders. De gastsprekers zijn jongens uit de praktijk, erg leerzaam.

TIJDSDUUR 
4 dagdelen

dag 1 – 09.00 – 16.00 uur
dag 2 – 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 775,- vrij van BTW per persoon, inclusief dagarrangement