Inhoud
Investering
Data
Opdrachtgevers

Wanneer een statushouder zich binnen een gemeente heeft gevestigd, dan moet er veel worden geregeld, zoals huisarts, school voor de kinderen, zaken in en rondom de woning, inkomensvoorzieningen, onderwijs en afsluiten zorgverzekering. Verder kunnen zij in aanmerking komen voor de basisdienstverlening in de stad op het gebied van onderwijs, gezondheid, zorg, welzijn en werk.
Het eerste jaar neemt veelal Vluchtelingenwerk veel voor haar rekening. Maar na een jaar stopt dit… En wat nu als statushouders nog helemaal niet zo ver zijn om zelfstandig te functioneren in de maatschappij?

Als sociaal werker heb je een belangrijke rol in de begeleiding van statushouders en ondersteun je waar nodig in het integratieproces. Gezondheidszorg, onderwijs, werk, uitkeringen en toeslagen zijn zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn. Problemen ontstaan doordat veel nieuwkomers andere verwachtingen hebben hoe het in Nederland gaat. In een land als Eritrea zijn er geen toeslagen of huursubsidies en een lening vanuit de overheid kennen ze niet. Doordat de vele informatie die ze in Nederland krijgen niet altijd goed begrepen wordt, komen veel statushouders in problemen.

Hoe werkt gezinshereniging en wat betekent dat in de praktijk? Hoe maak je contact met nieuwkomers die een trauma opgelopen hebben door wat meegemaakt hebben? Hoe bouw je dan een vertrouwensrelatie op, zodat er gewerkt kan worden aan hun toekomst?

Hoe zorg je ervoor dat je statushouders op zo’n manier begeleidt, zodat zij na verloop van tijd volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij?

In de cursus ‘Begeleiden van Statushouders naar Zelfstandigheid’ krijg je kennis en inzicht in wat nodig is voor statushouders om op eigen benen te staan. Daarnaast train je je vaardigheden in het contact en begeleiding van statushouders.

Doelstellingen
Je begrijpt hoe cultuurverschillen doorwerken in gedrag en samenwerking en je hebt handvatten gekregen om statushouders beter te begeleiden naar zelfstandigheid.

Video – Filmon uit Eritrea aan het woord:

Programma

 • Wet en regelgeving
  • Verschillende statussen
  • Gezinshereniging
  • Verblijfsvergunning
 • Rechten en plichten in Nederland
  • Verwachting en duidelijkheid
  • Informatievoorziening
 • Huisvesting
 • Gezondheidszorg
  • PTSS
  • Vanuit vertrouwen stimuleren naar hulp
  • Zorgverzekering
 • Onderwijs
 • Arbeidsparticipatie
  • Eigen kracht aanspreken
 • Maatschappelijke participatie
  • Rol van de gemeente
  • Rol van je organisatie tot wederzijdse aansluiting
  • Vrijwilligerswerk, Buurthuizen
 • Ervaringsdeskundigen uit Syrië en Eritrea aan het woord – LIVEgesprekken

 

Onderliggend:

 • Taalbarrière
 • Kennisuitwisseling en ervaring in Nederland met sprekers uit Syrië en Eritrea

Accreditatie
Deelname aan Begeleiding van Statushouders naar Zelfstandigheid levert 13.5 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.

TIJDSDUUR 
3 dagdelen

dag 1 – 09.00 – 16.00 uur
dag 2 – 12.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 595,- vrij van BTW per persoon, inclusief dagarrangement

Deze training kan ook incompany georganiseerd worden op locatie van de opdrachtgever, door heel Nederland. Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan!

1 en 22 november 2018 in Woerden via open inschrijving:
1 november van 09.00 – 16.00 uur
22 november van 12.00 – 16.00 uur

31 januari en 7 februari 2019 in Emmen via open inschrijving:
31 januari van 09.00 – 16.00 uur
7 februari van 12.00 – 16.00 uur

16 en 23 mei 2018 in Woerden via open inschrijving:
16 mei van 09.00 – 16.00 uur
23 mei van 12.00 – 16.00 uur

14 en 28 november 2019 in Woerden via open inschrijving:
14 november van 09.00 – 16.00 uur
28 november van 12.00 – 16.00 uur

Deze cursus kan ook incompany georganiseerd worden op locatie van de opdrachtgever, door heel Nederland. Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan!

Henk Veenstra, Coördinator VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn:
De ervaringsdeskundigen spraken mij erg aan. Ik heb nu meer inzicht in de achtergrond van de nieuwkomers.

Thea Loohuis, Aandachtsfunctionaris Diversiteit Wijkracht:
Ik heb nu meer inzicht in cultuur en hoe contact te maken. De praktische toepasbaarheid sprak me erg aan. Jammer dat de cursus alweer voorbij is.

Maarten Gillich, Gezinscoach/projectleider ‎VluchtelingenWerk Nederland:
Aanbevolen voor iedere professional met statushouders.

Dianne Scheppink, Maatschappelijk Werker Wijkracht:
Goede praktijkoefeningen en culturele sleutels.

Anouk Teunissen, Sociaal Werker Wijkracht:
Wat me erg aansprak was het aansluiten bij nieuwkomers en taalbarrière overbruggen.

Eric Braamhaar, Consulent Participatiepact Rijssen-Holten:
In de cursus was aandacht voor de verstopte problemen die er zijn binnen de doelgroep statushouders. De gastsprekers zijn jongens uit de praktijk, erg leerzaam.

TIJDSDUUR 
3 dagdelen

dag 1 – 09.00 – 16.00 uur
dag 2 – 12.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 595,- vrij van BTW per persoon, inclusief dagarrangement