Inhoud
Programma
Data
Investering


Als sociaal werker heb je een belangrijke rol in de begeleiding van statushouders en ondersteun je waar nodig in het integratieproces. Gezondheidszorg, onderwijs, werk, uitkeringen en toeslagen zijn zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn. Problemen ontstaan doordat veel nieuwkomers andere verwachtingen hebben hoe het in Nederland gaat. In een land als Eritrea zijn er geen toeslagen of huursubsidies en een lening vanuit de overheid kennen ze niet. Doordat de vele informatie die ze in Nederland krijgen niet altijd goed begrepen wordt, komen veel statushouders in geldproblemen.

Hoe werkt gezinshereniging en wat betekent dat in de praktijk? Hoe maak je contact met nieuwkomers die een trauma opgelopen hebben door wat meegemaakt hebben? Hoe ondersteun je statushouders met het opbouwen van een toekomst in Nederland?

Om de statushouders beter op weg naar werk te helpen is er een goede samenwerking nodig tussen sociaal werkers en werkgevers. Voor de werkgever is er ook een belangrijke rol weggelegd in het integratieproces. Een goede begeleiding door de werkgever kan veel verschil maken. Mannen en de vrouwen dienen gestimuleerd te worden om te gaan werken.

In de cursus ‘Begeleiden van Statushouders naar Zelfstandigheid & Op Weg naar Werk’ krijg je kennis en inzicht in wat nodig is voor statushouders om op eigen benen te staan. Daarnaast train je je vaardigheden in het contact en begeleiding van statushouders.

Accreditatie
Deelname aan Begeleiding van Statushouders naar Zelfstandigheid levert 13.5 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.

De Cursus Begeleiden van Statushouders naar Zelfstandigheid & Op Weg naar Werk wordt gegeven door het Cultureel Opleidingshuis van Bureau Veiligheid.

Programma – 2 dagen van 09.00 – 16.00 uur

 • Wet en regelgeving
  • Verschillende statussen
  • Gezinshereniging
  • Verblijfsvergunning
 • Rechten en plichten in Nederland
  • Verwachting en duidelijkheid
  • Informatievoorziening
 • Huisvesting
 • Gezondheidszorg
  • PTSS
  • Vanuit vertrouwen stimuleren naar hulp
  • Zorgverzekering
 • Onderwijs
 • Arbeidsparticipatie
  • Eigen kracht aanspreken
  • Verbinding met werkgever
  • In samenspraak met statushouders mogelijkheden en kansen op werk
  • Hoe stimuleren tot werk (Vanuit uitkeringssituatie naar werk)
  • Casuïstiek
 • Maatschappelijke participatie
  • Rol van de gemeente
  • Rol van je organisatie tot wederzijdse aansluiting
  • Vrijwilligerswerk, Buurthuizen
 • LIVEgesprekken met co-trainers uit Syrië en Eritrea

Woerden:
14 en 28 november van 09.00 – 16.00 uur

16 en 23 juni 2020 van 09.00 – 16.00 uur

12 en 26 november 2020 van 09.00 – 16.00 uur

Deze cursus kan ook incompany georganiseerd worden op locatie van de opdrachtgever, door heel Nederland. Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan!

TIJDSDUUR 
4 dagdelen

dag 1 – 09.00 – 16.00 uur
dag 2 – 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING OPEN INSCHRIJVING
Open inschrijving: € 775,- vrij van BTW per persoon, inclusief dagarrangement

INVESTERING INCOMPANY
Deze cursus wordt ook incompany georganiseerd op locatie van de opdrachtgever, door heel Nederland. Vraag direct een incompany offerte aan!

TIJDSDUUR 
2 cursusdagen

dag 1 – 09.00 – 16.00 uur
dag 2 – 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 775,- vrij van BTW per persoon, inclusief dagarrangement