Inhoud
Programma
Data
Investering
Referenties


Ondanks dat statushouders vanaf hun eerste dag begeleid en verzorgd worden, lopen ze, eenmaal woonachtig in de gemeente, tegen diverse obstakels aan vanwege de grote cultuurverschillen. Denk hierbij aan opvoeding, gezondheidszorg en huisvesting.

Als sociaal werker heb je een belangrijke rol in de begeleiding van statushouders en ondersteun je waar nodig in het integratieproces. Gezondheidszorg, onderwijs, werk, uitkeringen en toeslagen zijn zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn. Problemen ontstaan doordat veel nieuwkomers andere verwachtingen hebben hoe het in Nederland gaat. In een land als Eritrea zijn er geen toeslagen of huursubsidies en een lening vanuit de overheid kennen ze niet. Doordat de vele informatie die ze in Nederland krijgen niet altijd goed begrepen wordt, komen veel statushouders in geldproblemen.

Hoe werkt gezinshereniging en wat betekent dat in de praktijk? Hoe maak je contact met nieuwkomers die een trauma opgelopen hebben door wat meegemaakt hebben? Hoe ondersteun je statushouders met het opbouwen van een toekomst in Nederland?

Om nieuwkomers en statushouders beter op weg naar werk te helpen is er een goede samenwerking nodig tussen sociaal werkers en werkgevers. Voor de werkgever is er ook een belangrijke rol weggelegd in het integratieproces. Een goede begeleiding door de werkgever kan veel verschil maken. Mannen en de vrouwen dienen gestimuleerd te worden om te gaan werken.

In de cursus ‘Ondersteunen van Nieuwkomers en Statushouders naar Zelfstandigheid krijg je kennis en inzicht in wat nodig is voor statushouders om op eigen benen te staan. Daarnaast train je je vaardigheden in het contact en begeleiding van statushouders.

*incompany zijn er aanpassingen mogelijk in het programma, afgestemd op uw leervragen.

Accreditatie
Deelname aan Begeleiding van Statushouders naar Zelfstandigheid levert 13.5 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.

Programma – 2 dagen van 09.00 – 16.00 uur

 • Wet en regelgeving
  • Verschillende statussen
  • Gezinshereniging
  • Verblijfsvergunning
 • Rechten en plichten in Nederland
  • Verwachting en duidelijkheid
  • Informatievoorziening
 • Huisvesting
 • Gezondheidszorg
  • PTSS
  • Vanuit vertrouwen stimuleren naar hulp
  • Zorgverzekering
 • Onderwijs
 • Arbeidsparticipatie
  • Eigen kracht aanspreken
  • Verbinding met werkgever
  • In samenspraak met statushouders mogelijkheden en kansen op werk
  • Hoe stimuleren tot werk (Vanuit uitkeringssituatie naar werk)
  • Casuïstiek
 • Maatschappelijke participatie
  • Rol van de gemeente
  • Rol van je organisatie tot wederzijdse aansluiting
  • Vrijwilligerswerk, Buurthuizen
 • LIVEgesprekken met co-trainer uit Eritrea

Maandag 5 en 12 juni 2023 in Maarsbergen

Deze cursus kan ook incompany georganiseerd worden op locatie van de opdrachtgever, door heel Nederland. Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan!

TIJDSDUUR 
4 dagdelen

dag 1 – 09.00 – 16.00 uur
dag 2 – 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING OPEN INSCHRIJVING
Open inschrijving: € 80,- vrij van BTW per persoon
Dagarrangement (indien van toepassing (2 x € 70,-)

INVESTERING INCOMPANY
Deze cursus wordt ook incompany georganiseerd op locatie van de opdrachtgever, door heel Nederland. Vraag direct een incompany offerte aan!

Nicole Vrolijk, consulent bij MEE Zuid-Holland Noord:
Wat een leuke training. Veel interactie en praktijkvoorbeelden.

Deirdre van Geest, consulent bij MEE Zuid-Holland Noord:
Het was dynamisch en ook de ervaringen uit de eerste hand waren fascinerend. Heel leerzaam!

Samantha van Beek, Maatschappelijk werker bij Kwadraad:
Ik kon vragen stellen over van alles, vooral over hoe ik er verder mee kan in m’n werk. Vragen die ik niet elke dag kan stellen.

Saskia Henze, Coordinator Taalmaatjes en Vrijwilliger Steunpunt Overbetuwe bij Forte Welzijn:
Vanuit Forte Welzijn zijn mijn collega en ik bekend met veel statushouders en hebben we de mogelijkheid om zelf vragen te stellen aan statushouders. Echter, in de training van Bureau Veiligheid durfden we,  door de goede begeleiding die er voor de ervaringsdeskundigen aanwezig was, net een stap verder te gaan. Konden we doorvragen op een thema. Dat was fijn om te mogen doen, omdat we echt het allerbeste willen voor de mensen waarmee we werken. Dit kon onder andere doordat er voelbaar een vertrouwensband was tussen de trainer en zijn ervaringsdeskundigen. Ze wisten wat ze aan elkaar hadden en waren door onze eigen inbreng ook goed voorbereid op de eventuele vragen. Er werd gewerkt vanuit gelijkwaardigheid en empowerment.

Verder konden we een aantal zaken aan den lijve ervaren. Hoe het is om als vreemdeling voor het eerst contact te hebben in een ander land. Wat er dan nodig is om jezelf welkom te voelen, jezelf open te stellen voor het land waar je bent terecht gekomen en een shift te maken. Het klinkt zo logisch, en je denkt dat je het wel weet. Maar het zelf ervaren, brengt een wezenlijk verschil. Zo ook met het inoefenen van gesprekken. Voor mijzelf betekende dat concreet dat ik opnieuw naar mijn eigen grenzen keek en daarop reflecteerde. Bijvoorbeeld het wel of geen hand geven. Dwing je dat af, of niet. Ik werd gesteund in mijn eigen gevoel daarover: dat het soms een kwestie is van de ander het groeiproces gunnen. Maar leerde wel dat er andere momenten zijn dat je juist moet zeggen waar het op staat. Die nuances in het stellen van grenzen werden voor mij duidelijk in de training. Het gaf ruimte om te herijken.

Daarnaast had het voor ons een meerwaarde dat we deze training volgden met collega’s met verschillende achtergronden en vanuit andere regio’s. Het leverde nieuwe contacten en ideeën op. Al kan een in company training ook heel verhelderd zijn als je met meerdere mensen rondom dit thema werkt!


Henk Veenstra, Coördinator VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn:

De ervaringsdeskundigen spraken mij erg aan. Ik heb nu meer inzicht in de achtergrond van de nieuwkomers.

Thea Loohuis, Aandachtsfunctionaris Diversiteit Wijkracht:
Ik heb nu meer inzicht in cultuur en hoe contact te maken. De praktische toepasbaarheid sprak me erg aan. Jammer dat de cursus alweer voorbij is.

Maarten Gillich, Gezinscoach/projectleider ‎VluchtelingenWerk Nederland:
Aanbevolen voor iedere professional met statushouders.

Dianne Scheppink, Maatschappelijk Werker Wijkracht:
Goede praktijkoefeningen en culturele sleutels.

Anouk Teunissen, Sociaal Werker Wijkracht:
Wat me erg aansprak was het aansluiten bij nieuwkomers en taalbarrière overbruggen.

Eric Braamhaar, Consulent Participatiepact Rijssen-Holten:
In de cursus was aandacht voor de verstopte problemen die er zijn binnen de doelgroep statushouders. De gastsprekers zijn jongens uit de praktijk, erg leerzaam.

TIJDSDUUR 
2 cursusdagen

dag 1 – 09.00 – 16.00 uur
dag 2 – 09.00 – 16.00 uur

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

DATA
5 en 12 juni 2023 Maarsbergen

INVESTERING
Open inschrijving: € 850,- vrij van BTW per persoon
Dagarrangement (indien van toepassing (2 x € 70,-)