Inhoud
Resultaat
Investering
Data

Geluidsoverlast, burenruzies, stankoverlast  en verwaarlozing van de tuin, woning of woonomgeving zijn  vormen van woongedrag en woonoverlast waar je als huismeester of buurt- en wijkbeheerder mee te maken krijgt . In deze training krijg je kennis van de verplichtingen van de huurder en de mogelijkheden die de corporatie heeft om huurders hieraan te houden.

Het zwaartepunt van deze training is het oefenen van gesprekstechnieken. In een ongedwongen en veilige leeromgeving ga je aan de slag met de gesprekstechnieken die je nodig hebt bij het aanspreken van huurders die woonoverlast veroorzaken.

Programma
Kennis
– Wat zijn de verplichtingen van de huurder?
– Hoe ziet het beleid van jouw corporatie er uit?

Soorten gesprekken
– Gesprekken bij Overlast: gesprek met melders, veroorzakers, bemiddelingsgesprekken
– Aanspreken op woongedrag: tuinen, verwaarlozing woning, vuilniszakken en goederen in portiek of op galerij.

Gesprekstechnieken
– BOM- model
– Meeveren
– Keuzetechniek

Doelstellingen
Na afloop van de training:
– weet je wat de verplichtingen zijn van de huurder ten aanzien van woongedrag;
– ken je de mogelijkheden om op te treden tegen huurders die zich hier niet aan houden.
– beschik je over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om huurders aan te spreken op hun woongedrag.

TIJDSDUUR
 2 dagdelen

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 435,-  vrij van BTW per persoon
Inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch

Bel direct voor meer informatie (0597) 67 28 36

Deze training wordt incompany georganiseerd worden op locatie van de opdrachtgever, door heel Nederland. Vraag direct een aantrekkelijke incompany offerte aan!

TIJDSDUUR
 2 dagdelen

GROEPSGROOTTE
Maximaal 10 personen

INVESTERING
Open inschrijving: € 435,-  vrij van BTW per persoon
Inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch

Bel direct voor meer informatie (0597) 67 28 36