Hoogwaardige kwaliteit
Bevoegde trainers en docenten
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Maatwerk

Nieuws

Home/Nieuws

Verwarde huurder zorgt voor meer overlast voor woningcorporaties

Bijna drie kwart van de woningcorporaties meldt een groeiend probleem met overlast door huurders die verward gedrag vertonen. Dat blijkt uit een enquête van Aedes. Op basis van de uitkomsten schat Aedes dat er het afgelopen jaar zo'n 2000 ernstige incidenten zijn geweest met verwarde huurders in corporatiewoningen. Het gaat dan om brandstichting, ontploffingen of andere schade in woningen en om geweld tegen [...]

2017-07-11T14:48:43+00:00

Installatie Aanjaagteam verwarde personen

Minister Ard van der Steur (VenJ), minister Edith Schippers (VWS) en Jantine Kriens voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben vanmiddag in Den Haag het ‘Aanjaagteam verwarde personen’ geïnstalleerd. Het team staat onder leiding van Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn. In het aanjaagteam zitten verder vertegenwoordigers van politie, [...]

2017-07-11T14:45:40+00:00

Model verbetering aanpak huiselijk geweld

De VNG, Nationale Politie en het Openbaar Ministerie hebben gezamenlijk een model opgesteld om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. De partijen hebben heldere afspraken op papier gezet over informatie-uitwisseling tussen Veilig thuis en politie en OM. Hiermee ontstaat - daar waar de veiligheid van kinderen en volwassen slachtoffers in het geding is [...]

2017-07-11T14:41:21+00:00

Veiligheidshuizen en sociale wijkteams moeten elkaar nog vinden

De samenwerking tussen de sociale wijkteams en de Veiligheidshuizen staat in de kinderschoenen. Uitvoerders hebben nog allerlei vraagtekens. Zoals: de wijkteams pakken de eenvoudige gevallen op, maar wanneer moet worden opgeschaald naar de deskundigheid van de Veiligheidshuizen? “Zoek de partijen in welzijn, zorg en dwang op en ga in gesprek over elkaars casussen.” Nadat hij straatmeubilair heeft vernield, komt een 14-jarige jongen [...]

2017-07-11T14:38:43+00:00

Meer aandacht nodig voor agressie bij publieksbalies

De Inspectie SZW constateert nog veel overtredingen op het agressiebeleid van woningcorporaties en gerechtsdeurwaarders. Bij de gemeenten constateert de Inspectie veel minder overtredingen. De Belastingdienst is voor de eerste maal gecontroleerd. Deze instanties hebben veel contacten met burgers, die mogelijk agressief kunnen reageren. Van belang is dan dat werknemers goed weten hoe zij hierop moeten [...]

2017-07-11T14:33:13+00:00

Groeiend aantal meldingen over mishandeling ouderen

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling is het afgelopen jaar met bijna de helft toegenomen in de vier grote steden, blijkt uit een rondgang van het AD langs Steunpunten Huiselijk Geweld. In Den Haag is er een explosieve groei van 121 procent (van 65 naar 144 meldingen). Maar ook in Amsterdam (34 procent), Utrecht (25 procent) [...]

2017-07-11T14:29:13+00:00

Eerste Kamer stemt in met nieuwe opzet corporatiebestel

De Eerste Kamer heeft, net zoals eerder de Tweede Kamer, unaniem ingestemd met het wetsvoorstel van minister Blok (Wonen) dat het corporatiebestel ingrijpend hervormt. In de gewijzigde Woningwet wordt het taakgebied van corporaties beperkt tot het bouwen en beheren van woningen voor lage inkomens. Verder wordt het toezicht versterkt en krijgen huurders meer zeggenschap. Het [...]

2017-07-11T14:25:31+00:00

Corporaties verplicht om vaker een betaalbare huurwoning aan te bieden

De bepaling dat woningcorporaties sociale huurwoningen met een huur onder de zogeheten aftoppingsgrens met “voorrang” moeten toewijzen aan huishoudens met recht op huurtoeslag maakt plaats voor een wettelijke norm. Dit moet de trend doorbreken dat een groeiende groep huurtoeslagontvangers een te dure huurwoning krijgt toegewezen. Corporaties die niet voldoen aan de nieuwe eis riskeren een [...]

2017-07-11T14:15:29+00:00

Nieuwe aanpak huurachterstanden werpt vruchten af bij Woonpunt

Fors minder huisuitzettingen bij Woonpunt In 2014 heeft Woonpunt de helft minder huisuitzettingen wegens huurachterstand dan het jaar daarvoor. Dat is het resultaat van het nieuwe beleid rondom huurachterstanden waarbij een persoonlijke aanpak centraal staat. Door baanverlies, bevriezen van pensioenen en uitkeringen en stijgende vaste lasten ontstaan bij steeds meer huurders betalingsachterstanden. Woningcorporaties zagen het [...]

2017-07-11T14:04:52+00:00

Identificatieplicht bij Site Woondiensten

Met ingang van 1 januari 2015 vraagt Sité haar huurders zich te legitimeren bij het accepteren van de woning. Sité vermeldt op haar website dat zij door de toenemende identiteitsfraude genoodzaakt is om aan haar nieuwe huurders verplicht te stellen dat zij zich op kantoor persoonlijk legitimeren. Huurders dienen na inloting binnen 3 werkdagen langs [...]

2017-07-06T14:40:25+00:00